Wettelijke indexering alimentatie 2023 is 3,4%

Blog

Schenkeveld Advocaten - alimentatie

Betaalt of ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Ieder jaar moeten alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, verhoogd worden met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering voor 2023 is vastgesteld op 3,4%.

Indexering alimentatie verplicht

De indexering geldt zowel voor alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld als voor alimentatie die in onderling overleg is afgesproken en geldt voor iedereen. De wettelijke indexering hoeft dus niet in een overeenkomst van de rechtbank te zijn opgenomen. Hebt u met uw ex-partner in een schriftelijke overeenkomst (een convenant of ouderschapsplan) afgesproken dat wordt afgezien van deze wettelijke indexering, dan hoeft de verhoging uiteraard niet te worden betaald.

Hoe alimentatie indexering 2023 berekenen?

De indexering van de partner- en kinderalimentatie bereken je als volgt: huidig alimentatiebedrag/100 x het indexering percentage 2023 + huidig alimentatiebedrag. Voorbeeld: stel dat het huidige bedrag van de partneralimentatie € 500,- is, dan bedraagt het nieuwe alimentatiebedrag na indexering (500/100) x 3,4+ 500 = € 517,-.

Indexering alimentatie vorige jaren

U bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de verhoging. Mocht er enkele jaren geen indexering zijn betaald, dan kan de alimentatieontvanger de indexering over de afgelopen jaren alsnog vorderen. Dit kan niet onbeperkt. U moet dit binnen vijf jaar doen anders verjaart het recht op inning van achterstallige alimentatie.

Heeft u vragen over de wettelijke indexering of over het incasseren van achterstallige alimentatie of wilt u een alimentatiebedrag laten vaststellen of wijzigen, dan kunt u contact opnemen met Annet Lunshof, onze specialist in familierecht.