Opmerkelijke uitspraak inzake de voorzienbaarheid van planschade. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State gaat in twee jaar tijd voor de derde keer “om”

20/04/12 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten
De rechtsvraag is of bij de beoordeling van de voorzienbaarheid van planschade als gevolg van een nadelige planologische wijziging, alleen rekening moet worden gehouden met de planologische situatie ten tijde van de aankoop van het eigen perceel, of ook daarna? De casus is als ...
Lees verder