Blogs

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij politieagenten

13/02/14 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten

Er blijkt een groot aantal politieagenten te maken te hebben met een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Deze beroepsziekte kan ontstaan door (herhaalde) confrontatie met traumatiserende situaties. Dit kan onder andere leiden tot angst, herbelevingen, concentratie- en slaapstoornissen.

De politie erkent zelf sinds 2012 dat PTSS een beroepsziekte is. In de (lagere) jurisprudentie was al eerder uitgemaakt dat PTSS een beroepsziekte kan zijn en dat ook in geval van een beroepsziekte aanspraak bestaat op smartengeld. De hoogste Nederlandse ambtenarenrechter besliste in ieder geval op 29 november 2012 dat PTSS een beroepsziekte is en dat de betreffende ambtenaar recht heeft op smartengeld. Die rechter stelde echter wel de eis dat sprake is van ‘buitensporige werkomstandigheden’.

In de Circulaire PTSS Politie van 18 december 2012 is bepaald dat de werkgerelateerde PTSS een beroepsziekte is. Daarvoor geldt niet langer ‘buitensporigheid’ als beoordelingscriterium. Wel dient vast te staan dat er sprake is van een PTSS en dat die door de werkzaamheden is ontstaan. Om vervolgens aanspraak te kunnen maken op smartengeld (op grond van de rechtspositionele regeling) dient bovendien vast te staan dat de PTSS tot invaliditeit leidt. Deze Circulaire van de politie geldt met terugwerkende kracht voor alle beslissingen op dit punt die na 1 januari 2007 genomen zijn.

Er is ook een Adviescommissie PTSS ingesteld die de Korpschef adviseert over het verband tussen de werkzaamheden en de PTSS. Het bevoegde gezag neemt uiteindelijk, mede op basis van dat advies, een beslissing.

Indien een politieambtenaar een PTSS heeft, kan hij dus een beroep doen op de voor hem geldende rechtspositionele regeling(en) en ook aanspraak maken op smartengeld. Voor het verkrijgen van een aanvullende vergoeding van schade, waar de rechtspositionele regeling geen vergoeding voor toekent, dient ook vast te staan dat de politie in haar zorgplicht tekort geschoten is en dus aansprakelijk is voor deze (extra) schade.

Voor meer informatie over de aanspraken van een politieambtenaar bij PTSS kunt u contact opnemen met de letselschadespecialisten van Schenkeveld Advocaten.

Lees ook het artikel op nu.nl: aantal agenten met stressstoornis hoger dan verwacht.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs