Blogs

Retentierecht: hoe zit het ook alweer?

16/05/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
De bouw wordt geplaagd door veel faillissementen. Een retentierecht kan voor een aannemer een sterk voorrecht opleveren om te worden voldaan boven andere schuldeisers. Er leven in de praktijk een aantal misverstanden over het retentierecht. Daarom is het goed dat nog eens onder de ...
Lees verder

Aanbesteding door private partij

16/05/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten
Private aanbesteder: contractsvrijheid of gebonden aan fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht? Het staat private (rechts)personen vrij om via de Europese of Nederlandse regels opdrachten te gunnen. Maar in hoeverre is een private aanbesteder gebonden aan het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel? De Hoge Raad oordeelde ...
Lees verder

Nieuwe normen berekening kinderalimentatie

18/02/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. De commissie binnen de rechterlijke macht die verantwoordelijk is voor de wijzigingen heeft hiermee tegemoet willen komen aan ...
Lees verder

Dwangsom en invorderingsbeschikking

29/01/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten
Wanneer verbeurt een dwangsom per tijdseenheid en wanneer dient het college van B&W het bezwaarschrift tegen het invorderingsbesluit ter behandeling door te zenden aan de rechtbank? In de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 12 december 2012 (LJN: BY5884) ging het over ...
Lees verder

Aankondiging seminar voor gemeentes

29/01/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Ook dit jaar houden wij u graag weer op de hoogte van de actualiteiten. Graag willen wij tijdens een seminar de Wet aanpassing bestuursprocesrecht; het contractenrecht, waaronder begrepen de koop-/aannemingsovereenkomst en het leggen van beslag; en de onteigeningsprocedure met u bespreken. U kunt er ...
Lees verder