Sluiting woning na aantreffen harddrugs

Blog

De burgemeester van de gemeente Heerlen mocht terecht overgaan tot sluiting van een woning voor de duur van 12 maanden. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 19 april 2017.

Last onder bestuursdwang

Met een last onder bestuursdwang wordt beoogd de rechtmatige situatie te herstellen. In dit geval heeft de burgemeester de bewoner onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning voor een duur van 12 maanden te sluiten. De politie heeft namelijk op 2 september 2015 in de woning tijdens een doorzoeking handelshoeveelheden harddrugs aangetroffen.

Om de last in te zetten moet er wel een wettelijke grondslag zijn. In dit geval is de wettelijke grondslag te vinden in artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet. Op grond van dit artikel is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang.

Beleid

Ter uitvoering van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet heeft de burgemeester beleidsregels vastgesteld. Op grond van dit beleid mag zonder waarschuwing over worden gegaan tot sluiting van 12 maanden indien wordt geconstateerd dat vanuit de desbetreffende locatie verkoop, aflevering of verstrekking van middelen zoals harddrugs etc. plaatsvindt of deze middelen daartoe aanwezig zijn.

Afwijkingsbevoegdheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de burgemeester gehouden overeenkomstig de beleidsregel te handelen, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Een afwijking van de beleidsregel is dus mogelijk als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden.
  2. Deze bijzondere omstandigheden brengen met zich mee dat de nadelige of voordelige gevolgen van handelen overeenkomstig de beleidsregel onevenredig zouden zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Sluiting woning zonder waarschuwing onevenredig?

Dat er een handelshoeveelheid harddrugs in de woning is aangetroffen is niet in geschil. De bewoner voert echter aan dat de burgemeester onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de twee minderjarige kinderen van de bewoner. Door over te gaan tot sluiting van de woning zouden de kinderen gescheiden van hem komen te leven. Dit is volgens de bewoner ten onrechte niet bij de besluitvorming die heeft geleid tot de last tot sluiting betrokken.

De Afdeling volgt de bewoner niet. De Afdeling heeft namelijk op 19 november 2014  al overwogen dat het beleid zoals de burgemeester dat heeft opgenomen niet onredelijk is. Daarnaast heeft de burgemeester in aanmerking genomen dat de minderjarige kinderen niet in zijn woning verbleven, maar bij hun moeder. De sluiting van de woning zou geen verandering brengen in de omstandigheden waarin de bewoner zijn kinderen mocht zien.

De burgemeester mocht dus terecht tot sluiting van de woning overgaan.

Indien u vragen heeft over dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze specialisten.