Is een stichting belanghebbende bij de vergunning voor een hek bij een homo-ontmoetingsplaats?

Blog

De Stichting maakt bezwaar tegen het plaatsen van een hekwerk dat een homo-ontmoetingsplaats vanaf de zuidzijde ontoegankelijk maakt. Is het bezwaar niet-ontvankelijk omdat de Stichting geen belanghebbende is?

Belanghebbende

Alleen een belanghebbende kan opkomen tegen een besluit van een bestuursorgaan. De belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, aldus artikel 1:2 lid 1 Awb.  Lid 3 voegt voor rechtspersonen daaraan toe dat als hun belangen ook worden beschouwd de algemene en collectieve belangen die de rechtspersoon volgens haar doelstellingen en zoals blijkt uit haar feitelijke werkzaamheden, in het bijzonder behartigt. Daarbij wordt gekeken naar de statutaire doelstelling en de werkzaamheden die de rechtspersoon verricht. Zijn de belangen die de rechtspersoon behartigt rechtstreeks betrokken bij het besluit, dan is de rechtspersoon belanghebbende.

Omgevingsvergunning erfafscheiding

Op 28 oktober 2014 heeft het college van B&W van Goirle een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding. Het hekwerk wordt geplaatst langs de gehele westelijke en zuidelijke zijde van het perceel, en ook langs een gedeelte van de noordelijke zijde van het perceel. Aan de noordzijde grenst het perceel aan de parkeerplaats ‘Leijkant’ langs de A58. Het noordelijke deel van die parkeerplaats wordt als homo-ontmoetingsplaats gebruikt.

Stichting maakt bezwaar

De Stichting heeft bezwaar tegen het plaatsen van het hekwerk, omdat daardoor de homo-ontmoetingsplaats vanaf de zuidzijde niet langer toegankelijk is. De gemeente heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, omdat de Stichting volgens de gemeente geen belanghebbende is. Ook in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant is geoordeeld dat de Stichting geen belanghebbende is. De Stichting gaat in hoger beroep.

Statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden

De Afdeling vindt dat de Stichting wel belanghebbende is. Het in de statuten opgenomen doel van de Stichting is voldoende onderscheidend om te kunnen oordelen dat het belang van de Stichting rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Het noordelijke gedeelte van het bosperceel, dat door de omgevingsvergunning wordt afgesloten met een hek, wordt feitelijk gebruikt als homo-ontmoetingsplaats. Door het plaatsen van het hekwerk, wordt de toegang tot het bosperceel vanaf de zuidzijde afgesloten, terwijl dit perceel voorheen vanaf die zijde altijd toegankelijk was.

Daarnaast blijkt ook dat de Stichting feitelijke werkzaamheden verricht met het oog op de behartiging van haar doelstelling. Dit betreffen werkzaamheden voor het openhouden van homo-ontmoetingsplaatsen, en het bijhouden van een website waarop de homo-ontmoetingsplaatsen in Nederland staan opgenomen.

College zal alsnog bezwaren moeten beoordelen

De Afdeling heeft het hoger beroep van de Stichting gegrond verklaard. De uitspraak van de rechtbank is vernietigd en het college van B&W zal alsnog op het bezwaar van de Stichting moeten beslissen.

Indien u vragen heeft over deze uitspraak of over het belanghebbende begrip, neem dan contact op met één van onze specialisten.