Verborgen gebreken bij een tweedehands auto

Blog

U koopt een tweedehands auto bij een bedrijf, zoals een autodealer of garage. Na een aantal maanden blijken de remmen defect te zijn. Wat nu? Kunt u kosteloos herstel vorderen?

Is er sprake van een consumentenkoop?

Voor het gemak gaan wij uit van een auto, maar dit kan uiteraard ook een motor, boot of caravan betreffen. Als u – als particulier – een tweedehands auto bij een professionele autoverkoper (bijvoorbeeld een autodealer) koopt, wordt u aangemerkt als consument. Dit is van belang, omdat u als consument sterker in uw recht staat. Er is bij een consumentenkoop namelijk dwingend recht van toepassing om zo de consument de nodige bescherming te bieden. De rechten en vorderingen die de wet aan u als koper verleent inzake een tekortkoming in de nakoming, kunnen niet worden beperkt of uitgesloten. Een beding wat de wettelijke garantie beperkt of de aansprakelijkheid uitsluit, heeft derhalve ook geen werking.

Koop moet voldoen aan eisen voor normaal gebruik

Bij de koop van een tweedehands auto moet de auto aan de overeenkomst beantwoorden. Met andere woorden: de auto moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u aan de auto mocht stellen. U mag in ieder geval verwachten dat de auto voldoet aan de eisen voor normaal gebruik. Wat u daarnaast mag verwachten, is onder andere afhankelijk van het soort auto, de prijs, het bouwjaar en de informatie die u van de autodealer verkrijgt. Dit betekent dat wanneer u als consument een tweedehands auto koopt bij een gerenommeerde autodealer en u een redelijke prijs betaalt, u mag verwachten dat de auto (zoals in dit voorbeeld) goedwerkende remmen bezit. De remmen zijn namelijk een essentieel onderdeel van een auto. De verkoper is verplicht een product te leveren dat in ieder geval gedurende geruime tijd veilig genoeg is om aan het verkeer deel te nemen.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

De verkoper is verplicht om mededelingen te doen over het schadeverleden van de auto. De koper daarentegen heeft een onderzoeksplicht. U kunt bijvoorbeeld een proefrit maken om te controleren of de auto naar behoren rijdt. Ons inziens geldt dat naarmate de verkoper professioneler is, de onderzoeksplicht voor de koper kleiner wordt. Onder omstandigheden is het denkbaar dat er door de consument verder moet worden doorgevraagd, zoals bijvoorbeeld bij een kleine autodealer met alleen maar oude auto’s.

Gebrek moet zich binnen 6 maanden na aflevering uiten

Als het gebrek van de auto (zoals in dit voorbeeld de remmen) zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard, dan gaat de wet er vanuit dat het gebrek al aanwezig was bij de aflevering van de auto. Het is dan aan de autodealer om te bewijzen dat de auto niet gebrekkig was op het moment van aflevering. Daarnaast moet het gaan om een verborgen gebrek. Het is van belang dat u het gebrek niet heeft kunnen opmerken bij het aangaan van de koopovereenkomst. Een gebrek dat na aflevering van de auto ontstaat, is meestal voor rekening van de koper.

Recht op kosteloos herstel of vervanging

U heeft in beginsel recht op een kosteloos herstel of vervanging van de auto indien de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. De kosten voor het herstel of de vervanging kunnen u – als consument – niet in rekening worden gebracht. De autodealer dient de auto binnen redelijke tijd,  nadat hij daartoe door u schriftelijk is aangemaand, te herstellen. Doet hij dit niet, dan bent u bevoegd de auto door een derde (een andere garage) te laten herstellen. Deze kosten kunt u op de autodealer verhalen.

Uitsluiting garantie

Er wordt in sommige gevallen op de factuur vermeld dat de autodealer de auto verkoopt en levert zonder garantie. De wettelijke garantie bij een consumentenkoop kan echter, zoals hierboven reeds is gesteld, niet worden beperkt. Er is sprake van dwingend recht. Dit is anders als u de auto van een particulier – bijvoorbeeld via Marktplaats – heeft gekocht. Dan kan de garantie wel worden uitgesloten.

Grofweg 4 vereisten

Om een gratis reparatie van het gebrek te vorderen bij een tweedehands auto, is het volgende van belang:

  • er is sprake van een consumentenkoop
  • de auto voldoet niet aan de overeenkomst
  • het gebrek uit zich binnen 6 maanden na aankoop
  • u heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht

Heeft u vragen over dit artikel of heeft u te maken met verborgen gebreken, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze specialisten.

Dit is een grove weergave van het recht. Vanzelfsprekend is elke situatie anders en zijn de omstandigheden van het geval doorslaggevend.