Aanbestedingsrecht

Aanbesteding door private partij

16/05/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten
Private aanbesteder: contractsvrijheid of gebonden aan fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht? Het staat private (rechts)personen vrij om via de Europese of Nederlandse regels opdrachten te gunnen. Maar in hoeverre is een private aanbesteder gebonden aan het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel? De Hoge Raad oordeelde ...
Lees verder