Bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Blog
Schenkeveld Advocaten - trap deur

Een ongeval zit in een klein hoekje, ook op het werk. Komt u er ten val? Loopt u daarbij letsel op, waardoor u schade lijdt? Dan kan uw werkgever daarvoor in de regel al snel aansprakelijk worden gehouden. Maar niet altijd, zo blijkt uit de volgende zaak.

Werkgeversaansprakelijkheid bedrijfsongeval: wat zegt de wet?

De basis voor het aansprakelijk stellen van een werkgever is te vinden in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Uit lid 2 van dit artikel blijkt dat het aan de werknemer is om aan te tonen dat hij schade heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Wil de werkgever aan aansprakelijkheid ontkomen? Dan is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht, zoals omschreven in lid 1, is nagekomen. Lukt dit niet? Dan kan de werkgever alsnog aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat de schade een belangrijk gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De bewijslast met betrekking tot de ontsnappingsmogelijkheden ligt bij de werkgever.

Bedrijfsongeval: Werknemer verstapt zich en loopt dwarslaesie op

In een zaak die onlangs speelde bij het Gerechtshof in Den Bosch lukte het de werkgever om aan te tonen dat hij had voldaan aan zijn zorgplicht. In deze zaak liep een werknemer een dwarslaesie op bij een bedrijfsongeval. Wat was er gebeurd?

De werknemer wilde de deur van een nooduitgang dichtdoen. Hierbij moest hij twee treden op en, na het sluiten van de deur, deze treden weer af.

Tijdens het afdalen wilde de werknemer een portofoon in zijn borstzak opbergen. Hij kwam ten val, raakte een koker en liep een dwarslaesie op, waarvan de gevolgen door middel van een operatie (deels) konden worden verholpen.

De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk voor de schade, omdat de werkgever zijn zorgplicht zou hebben geschonden. Het hof ging hier niet in mee. De rechters oordeelden dat de treden geen bijzondere hoogte overbrugden. Ook hoefde de werknemer geen bijzondere verrichtingen uit te voeren bij het op- en afgaan van de treden. Bovendien waren er geen obstakels en werd de werknemer niet gehinderd waardoor er een risico op vallen aanwezig was. Tot slot waren de treden duidelijk zichtbaar en had de arbeidsinspectie geconcludeerd dat de ongevalslocatie voldeed aan de vereisten uit het Bouwbesluit.

Volgens het hof had de werkgever voldaan aan zijn zorgplicht en was de werknemer zelf niet oplettend genoeg geweest, terwijl dit bij het afdalen van (slechts een aantal) treden wel van hem mocht worden verwacht.

Geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid voor letsel

Het hof oordeelde dat de werkgever niet aansprakelijk was voor het letsel en de schade van de werknemer. Het ongeval kon als een zogenoemd huis-, tuin- en keukenongeval worden aangemerkt.

Hulp van een letselschade specialist bij een bedrijfsongeval

Heeft u letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval? Kent u iemand die een bedrijfsongeval is overkomen? Dan kunt u contact opnemen met de letselschade advocaten van Schenkeveld Advocaten voor een gratis advies over de mogelijkheden om uw schade te verhalen op uw werkgever.