Als fietser aangereden door auto? In 5 stappen uw schade vergoed

Blog

Schenkeveld Advocaten - fiets

Nederland heeft een echte fietscultuur. Maar wat nu als u als fietser wordt aangereden? Als fietser bent u kwetsbaar. Bij een ongeval met een auto kunt u vervelend letsel oplopen. Het is dan niet de bedoeling dat u blijft zitten met de schade, het feit dat u letsel heeft opgelopen is al vervelend genoeg.

In dit blog vertel ik u wanneer u als fietser aanspraak kunt maken op een schadevergoeding en hoe wij u kunnen helpen bij het verhalen van die schade. Het goede nieuws is dat daar voor u geen kosten aan zijn verbonden.

Hoe werkt het als u als fietser wordt aangereden door een auto?

Als u als fietser wordt aangereden door een motorvoertuig, dan is de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) van toepassing. U kunt bij een verkeersfout van de bestuurder van het motorvoertuig rechtstreeks een beroep doen op zijn of haar WAM-verzekeraar. Het is dan niet nodig om eerst de bezitter van het voertuig aan te spreken.

Welke stappen moet u doorlopen als u als fietser bent aangereden door een auto?

Als u als fietser slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval en u uw schade wilt verhalen, moet u een aantal stappen doorlopen:

1        Aanrijdingsformulier invullen

Eerst vult u samen met de veroorzaker van het ongeval het aanrijdingsformulier in. Op het aanrijdingsformulier zal de bestuurder van de auto de naam van de WAM-verzekeraar en het polisnummer noteren. Zo weten wij tot wie wij ons namens u moeten richten.

2        Aansprakelijkstelling

Vervolgens stellen wij een aansprakelijkstelling op met het verzoek aan de WAM-verzekeraar om de aansprakelijkheid te erkennen. Als fietser wordt u extra beschermd omdat u wordt aangemerkt als een zwakke verkeersdeelnemer. Daarom wordt uw schade in vrijwel alle gevallen vergoed.

3        Schade in kaart brengen

Na de erkenning van de aansprakelijkheid brengen wij samen met u uw schade in kaart. Hiervoor stellen wij een zogenoemde schadestaat op. Dit is een overzicht van uw schadeposten met een berekening van de bedragen die tot op dat moment bekend zijn. Ook voorzien wij de schadestaat van een toelichting, zodat voor de verzekeraar duidelijk is waarom sprake is van een bepaalde schadepost. Hierbij is het niet nodig om zelf tot in detail te bedenken wat uw schadeposten zijn. Wij lopen de voor vergoeding in aanmerking komende posten samen met u langs. Dit kan betekenen dat er meer schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen dan u in eerste instantie had gedacht.

4        Opvragen medische informatie

Ook vragen wij de relevante medische informatie op bij onder andere uw huisarts en, indien van toepassing, bij het ziekenhuis en de fysiotherapeut waar u als gevolg van het ongeval bent gezien. Het gaat dan uitsluitend om informatie die te maken heeft met het opgelopen letsel als gevolg van het ongeval. Andere informatie vragen wij niet op.

5       Tussentijdse voorschotten aanvragen

Hoewel de exacte hoogte van uw totale schade pas aan het einde van uw letselschadezaak vastgesteld kan worden, zorgen wij ervoor dat u in de tussentijd één of meer voorschot(ten) ontvangt op de uiteindelijke schadevergoeding. Deze voorschotten zijn bedoeld om u alvast te compenseren voor gemaakte of te maken (medische) kosten als gevolg van het ongeval. U kunt hierbij denken aan kosten voor de huishouding, kosten in verband met verminderd inkomen, reis- en parkeerkosten etc.  Als u zelfstandige bent, vragen wij ook één of meer voorschot(ten) aan voor de gemiste inkomsten uit uw onderneming of voor mogelijke kosten van vervanging die u moet inschakelen. Wij onderhouden alle contact met de verzekeraar voor u en zorgen dat u de vergoeding en ondersteuning ontvangt waar u recht op hebt.

Uiteraard denken wij ook mee in oplossingen als het gaat om uw behandeltraject. Hiervoor raadplegen wij een onafhankelijke medisch adviseur.

Wat als ik als fietser ook schuld heb aan het ongeval?

Zelfs als u als fietser zelf ook schuld heeft aan het verkeersongeval, kunt u alsnog aanspraak maken op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld voor een gedeelte van uw schade. Dit is bepaald in de rechtspraak. Het idee hierachter is dat een fietser, maar ook een voetganger, een zwakkere verkeersdeelnemer is en extra beschermd moet worden.
In de rechtspraak is daarom het volgende bepaald:

Schadevergoeding: de 100% regel

Bij kinderen tot 14 jaar oud die als fietser of voetganger het slachtoffer zijn geworden van een ongeval waaraan zij zelf schuld hebben, wordt de schade voor 100% vergoed.

Een uitzondering op deze regel is overmacht aan de kant van de gemotoriseerde. Bij kinderen jonger dan 14 jaar is hiervan sprake als het kind opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid verweten kan worden. In de praktijk is hier niet snel sprake van.

Schadevergoeding: de 50% regel

Bij personen vanaf 14 jaar oud die als fietser of voetganger het slachtoffer zijn geworden van een ongeval waaraan zij zelf (ook) schuld hebben, wordt de schade voor 50% vergoed.
Op grond van de zogenaamde billijkheidscorrectie is het mogelijk om in deze gevallen toch op een hoger percentage uit te komen, bijvoorbeeld als er ernstig letsel is ontstaan met behoorlijke gevolgen.

Een uitzondering op de 50% regel is eveneens overmacht. In dat geval bestaat er geen recht op vergoeding van de schade. Ook in dit geval blijkt in de praktijk echter dat een beroep op overmacht niet snel slaagt.

Voor wie zijn de kosten voor het verhalen van de schade?

Als de aansprakelijkheid wordt erkend door de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval, dan worden de kosten van onze letselschade advocaten ook vergoed door deze WAM-verzekeraar. De kosten van een letselschade advocaat zijn in de wet namelijk aangemerkt als een schadepost van het slachtoffer. Het verhalen van uw schade als fietser is in dat geval geheel gratis voor u.

Hulp nodig omdat u bent aangereden als fietser door een auto?

Wij kunnen u snel vertellen of u recht heeft op een schadevergoeding en gratis juridische bijstand. Neem contact op met onze letselschade advocaten.