Zijn afspraken op een bierviltje bindend? Amateurvoetballer treft doel

Blog

Schenkeveld Advocaten - bier

Die afspraken zetten we wel even op de achterkant van een bierviltje.’ Onder ondernemers  een veelgehoorde uitspraak. Maar hoe zit dat eigenlijk? Kunnen partijen elkaar aan die afspraken houden? Volgens het Gerechtshof in Den Haag wel.

Onlangs heeft het hof namelijk een uitspraak gedaan in een zaak tussen een amateurvoetballer en zijn voetbalclub. Deze zaak draaide om de hoogte van het loon. De vraag die centraal stond was of schriftelijke toezeggingen op bierviltjes – die verband houden met het loon – bindend kunnen zijn. Het hof oordeelde (onder omstandigheden) van wel.

Wat was er aan de hand?

De voetballer had voor twee seizoenen een arbeidsovereenkomst afgesloten met de voetbalclub. Maar volgens de voetballer zou zijn werkelijke salaris hoger zijn dan in de arbeidsovereenkomst was vermeld. Hij had namelijk met de technisch directeur afgesproken dat een deel van zijn salaris zwart zou worden uitbetaald. Hij kon dit onderbouwen met twee bierviltjes, met daarop een hoger afgesproken salaris en de handtekening van de technisch directeur van de voetbalclub. Na de confrontatie met deze bierviltjes, stelde de directeur dat alleen was onderhandeld over het salaris en dat de bedragen op de bierviltjes (bruto) salariswensen van de voetballer waren. Hij zou geen toezeggingen hebben gedaan. Maar het hof dacht daar anders over.

Wat vond het hof?

Volgens het hof was de technisch directeur bevoegd om namens de voetbalclub salarisbesprekingen voeren met (potentiële) spelers. Daarom mocht de voetballer ervan uitgaan dat de technisch directeur bevoegd was om salarisafspraken te maken, ook op een bierviltje. Volgens het hof maakt het daarbij niet uit of de bierviltjes bij het bestuur van de voetbalclub bekend waren. De voetballer had bovendien voldoende aangetoond dat de bedragen op de bierviltjes de netto jaarsalarissen over de twee gestelde jaarseizoenen betroffen. Op basis daarvan kwam het hof tot het oordeel dat de voetbalclub het achterstallig salaris (een bedrag van € 11.000) aan de voetballer moest voldoen.

Voorzichtigheid geboden

Naast de arbeidsovereenkomst kunnen ook andere schriftelijke toezeggingen over de hoogte van het loon relevant zijn. U doet er als werkgever daarom verstandig aan om alle loonafspraken duidelijk in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Als u daarnaast ook loonafspraken op papier zet, ook al is het op een bierviltje, dan kan het zijn dat u uw werknemer daar mee aan de haal gaat. Mogelijk kan uw werknemer dan eenvoudig een loonvordering ‘inkoppen’. Dat kan u duur komen te staan.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze sportrechtspecialisten.