Sporten tijdens de coronacrisis: wat mag wel en wat niet?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Voetbal

In een eerdere blog schreef ik over de gevolgen die de Noodverordeningen hebben op de (paarden)sport. Op 21 april 2020 is bekend gemaakt dat de maatregelen voor kinderen en jongeren vanaf 29 april 2020 versoepeld zijn. Zij mogen onder voorwaarden weer georganiseerd  gaan sporten. Ook voor topsporters komen er weer mogelijkheden om te trainen in de trainingsfaciliteiten. Voor overige volwassenen verandert er nog niets aan de huidige maatregelen. Er wordt echter vaak vergeten dat een heleboel nog wel mag.  In dit blog geef ik u een handzaam overzicht.

Uitgangspunten voor sportbeoefening tot 28 april 2020

Tot 28 april 2020 gold het volgende. Samenkomsten zijn verboden. Een samenkomst is een verzameling van mensen die zijn uitgenodigd of hebben afgesproken. Uit de informatie van de Rijksoverheid blijkt dat bezoek van maximaal drie mensen bij een familie kennelijk wel is toegestaan zolang er 1,5 meter afstand tussen de bezoekers en de familie in acht wordt genomen. Dan is er dus kennelijk geen sprake van een samenkomst. Die redenering zou je kunnen doortrekken naar sportgroepjes.

Op het samenkomstenverbod geldt voorts een belangrijke uitzondering. Dat is dat bedrijven samenkomsten mogen blijven organiseren voor de continuering van hun bedrijf als daar niet meer dan 100 mensen bij aanwezig zijn en 1,5 meter regel tussen de aanwezige personen in stand wordt gehouden. Deze vrijstelling geldt weer niet voor sport- en fitnessgelegenheden. Denk aan uw fitness club, tennis club met banen, het zwembad etc.

Verder geldt de regel dat groepsvorming van drie of meer personen is verboden tenzij de betreffende personen 1,5 meter afstand van elkaar in acht nemen. Dit verbod van 1,5 meter is niet van toepassing bij personen met een gezamenlijke huishouding en kinderen tot en met twaalf jaar mits de ouders de 1,5 meter regel in acht nemen. Een logische lezing van de Noodverordeningen maakt dat een groep iets anders is dan een samenkomst. Een logische uitleg maakt dat een samenkomst is gecoördineerd en een groep spontaan ontstaat. Een fitness club zorgt dus voor samenkomsten – vergelijk een winkel – en het open blijven van de club zelf is verboden.

Kinderen tot en met 12 jaar

Voor kinderen tot en met twaalf jaar is de vrijheid het grootst. Zij mochten op grond van de Noodverordening die gold op 28 april 2020 als groep al samen spelen en hoefde daarbij geen 1,5 meter afstand te houden. Sinds 29 april 2020 mogen zij nu ook onder begeleiding samen sporten. Deze regel vormt een uitzondering op het verbod op samenkomsten en op de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. Het gezamenlijk onder begeleiding sporten mag alleen buiten plaatsvinden. Indoor sportaccommodaties zoals sporthallen en fitnesscentra moeten dus nog gesloten blijven. Omkleden en douchen moet ook thuis, want de kleedkamers mogen nog niet gebruikt worden. Ook de kantines mogen nog niet open, deze vallen immers onder het verbod om eet- en drinkgelegenheden geopend te houden. Alleen sporttrainingen zijn toegestaan, wedstrijden en toernooien zijn nog steeds verboden. Voordat een sportvereniging weer trainingen aan kinderen en jongeren mag geven, is voorts toestemming van de betreffende Gemeente nodig.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen in uitzondering op het verbod op samenkomsten onder begeleiding ook weer gaan sporten. Ook voor hen geldt; alleen buiten, geen wedstrijden en kleedkamers en kantines blijven gesloten. Een belangrijk verschil met de jongere kinderen is dat die geen afstand hoeven te houden, terwijl jongeren tussen de 13 en 18 tijdens het gezamenlijk sporten wel 1,5 meter afstand moeten houden. Lukt dit niet, omdat het bijvoorbeeld om een contactsport als boksen gaat, dan kan er nog niet getraind worden althans niet op een wijze dat er geen afstand kan worden gehouden. Jongeren in deze leeftijdscategorie mogen alleen onder begeleiding sporten. Dit geldt ook voor de jongere kinderen, maar zij mogen wel samen spelen zonder begeleiding. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat kinderen tot twaalf wel in de plaatselijke voetbal kooi mogen voetballen (als spel), maar de oudere jongeren dit alleen in een groep mogen als er begeleiding zoals een voetbaltrainer of buurtcoach bij is.

Topsporters

Ook sporters met een topsportstatus kunnen weer gaan trainen sinds 29 april. Deze trainingen mogen alleen plaatsvinden op instellingen voor topsport. Welke instellingen dit zijn is te vinden via het NOC*NSF en de KNVB. Daarnaast moet iedere sportbond een, door het NOC*NSF goed te keuren, protocol opstellen waarin zij uitwerken welke maatregelen zij nemen. Belangrijk daarbij is dat de sporters en trainers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar houden. De meeste sportbonden hebben inmiddels laten weten druk bezig te zijn met het opstellen van deze protocollen.

Kan de fitnessclub trainingen in het park organiseren?

Ook voor de volwassen amateur-sporters zie ik mogelijkheden. Het is zeker te beargumenteren dat de fitnessclub voor zijn sporters bepaalde samenkomsten zou kunnen organiseren in het park e.d. Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden zijn namelijk wel toegestaan, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en de personen 1,5 meter afstand houden. Als de professionele sportclub niet kan blijven bestaan zonder samenkomsten (en dat is zo), dan kunnen deze dus toegestaan zijn. Deze trainingen kunnen, in tegenstelling tot die voor kinderen en topsporters, alleen niet op de sport- of fitnessaccommodatie plaatsvinden. Dan geldt het verbod. Hetzelfde geldt natuurlijk voor hardloop-, wielren- en zwemtrainingen zolang men zich maar concentreert op de vrije natuur.

Ook onder leiding van een amateurtrainer kan nog buiten getraind worden althans dat kan goed worden beargumenteerd. Zij kunnen zich beroepen op het feit dat er pas sprake is van een samenkomst als er meer dan drie personen op “bezoek” komen, vergelijk de bezoekersregel thuis. Drie mensen kunnen dus per keer worden getraind door een amateur, zolang trainer en pupil maar 1,5 meter afstand houden. Hetzelfde geldt uiteraard voor de sporters die zonder trainer maar met elkaar trainen.

Het is ontegenzeggelijk vervelend als je wilt trainen in een accommodatie en dat kan niet, maar er waren en zijn dus al wel mogelijkheden om  in ieder geval in training te blijven zelfs onder begeleiding van een professionele trainer.

Goed om te vermelden is dat de politie dit anders ziet. De politie geeft op haar website aan dat het strafbaar is om met twee of meer personen te zwemmen, fietsen of voetballen, ook als er genoeg afstand gehouden wordt. Dat lijkt mij gezien het bovenstaande niet juist. In het rijtje van de politie wordt ook samen film kijken genoemd. Dat zou ook zijn verboden. Waar bij sport nog twijfel kan bestaan, is samen een film kijken wel duidelijk bezoek. Hiermee lijkt de politie de bezoekersregel over het hoofd te hebben gezien en die is nu juist cruciaal.

Sportevenementen

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht waren op grond van de Noodverordeningen al verboden tot 1 juni 2020. Dit verbod is nu verlengd tot 1 september 2020. Hierdoor kunnen veel sportevenementen niet doorgaan, of worden zij verplaatst.

Zoals eerder gezegd is toestemming van de gemeente nodig voordat een sportvereniging weer trainingen aan kinderen en jongeren mag geven. Hierdoor kunnen er per gemeente verschillen ontstaan in wat wel en niet is toegestaan.

Op dit moment zijn de veiligheidsregio’s bezig met het verwerken van de nieuwe maatregelen in Noodverordeningen. Enkele veiligheidsregio’s hebben hun nieuwe noodverordeningen al gepubliceerd. Zodra deze gepubliceerd zijn kunt u ze raadplegen via overheid.nl of de website van de betreffende veiligheidsregio.

Dit blog is gebaseerd op  de inhoud van de noodverordening en informatie die de rijksoverheid heeft verstrekt. Het is mogelijk dat er in de praktijk op een afwijkende manier wordt gehandhaafd.

Heeft u vragen over de juridische gevolgen van deze nieuwe maatregelen op uw sport(vereniging)? Neem contact op via het contactformulier of bel ons op 072-514 46 66. De advocaten van Schenkeveld Advocaten helpen u graag verder.