De Corona Noodverordening en de paardensport

Blog

Schenkeveld Advocaten - coronapaard

Alle veiligheidsregio’s hebben noodverordeningen opgesteld. In een eerder blog schreef ik over de Noodverordening van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 26 maart 2020 (de ‘Noodverordening’). Welke regels gelden voor de paardensport, de maneges en de pensionstallen?

Verbod op samenkomsten

Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan of daar aan deel te nemen. Het geven van manegelessen of lessen aan mensen met een eigen paard is een samenkomst. Er vindt immers coördinatie plaats tussen de betreffende personen. Dat is niet het geval bij pensionklanten die hun paard zelf trainen. Die hebben geen afspraak. Die komen gewoon naar stal en vormen dan met alle aanwezigen een groep die 1,5 meter afstand van elkaar moet houden.

Op het verbod van samenkomsten geldt o.a. een uitzondering voor bedrijven, instellingen en andere organisaties ten aanzien  van de continuering  van hun dagelijkse werkzaamheden mits de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar houden (en er niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn). Pensionstallen en maneges vallen onder deze uitzondering. Op maneges zal de 1,5 meter regel mogelijk een probleem zijn. Bij pensionstallen zal dat minder spelen.

Verbod sport-en fitnessgelegenheden

De Noodverordening schrijft echter ook voor dat het is verboden sport- en fitnessgelegenheden geopend te houden. Is een manege, een pensionstal, een hengstenhouderij of fokkerij een sportgelegenheid? Daar zou je in bepaalde gevallen vraagtekens bij kunnen zetten. De generale lijn echter is dat dit het geval is. Juridisch gezien zet ik daar toch wat vraagtekens bij. Als de generale lijn echter wordt gevolgd betekent dit dat op basis van de Noodverordening maneges en pensionstallen dicht moeten. Dit verbod gaat boven de uitzondering van samenkomsten.

Uitspraak Minister Bruins

Een ieder begrijpt natuurlijk dat maneges en pensionstallen zeer moeilijk dicht kunnen. De paarden dienen te worden getraind en te worden gevoerd. De Minister heeft op 15 maart 2020 bij een persconferentie aangegeven dat voor de paardensport een uitzondering geldt op – kennelijk – het verbod een sport en fitnessgelegenheid geopend te houden. Eigenaren, bijrijders en huurders, personeel en andere dienstverleners (hoefsmid, dierenartsen) kunnen de paarden verzorgen en trainen. Bij maneges geldt dat er nog slechts privé lessen kunnen worden gegeven aan klanten die niet een eigen paard hebben of bijrijden. Deze lessen kunnen ook op pensionstallen worden gegeven aan de eigenaren van de paarden. De uitspraken van de Minister zijn nergens in een officieel document terug te vinden. De vraag rijst dan wat de status is van deze mondelinge mededeling.

Noodverordening en uitzonderingen

De Noodverordening kent een aantal uitzonderingen. Een uitspraak van de Minister staat daar niet bij. Wel kan de Voorzitter van de betreffende veiligheidsregio bepalen dat de verboden in de Noodverordening niet van toepassing zijn en daar bepaalde voorwaarden aan verbinden. Beargumenteerd zou kunnen worden dat de uitspraken van de Minister moeten worden toegerekend aan de Voorzitters van de betreffende regio’s. Onbekend is of de FNRS//KNHS/KWPN dit al naar de Voorzitters hebben bevestigd. Dat lijkt ver gezocht onder de huidige omstandigheden maar strikt juridisch gezien aan te raden.

Hebt u vragen over het bovenstaande neemt u dan contact op met de hippische specialisten van Schenkeveld Advocaten.