Werknemer loopt hersenletsel op bij ongeluk met reachtruck: werkgever aansprakelijk?

Blog

Schenkeveld Advocaten - magazijn

Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden overkwam een magazijnmedewerker een ernstig bedrijfsongeval. Als gevolg hiervan liep hij blijvend hersenletsel en posttraumatische epilepsie op. Hij stelde zijn werkgever – DHL – aansprakelijk voor de schade. De kantonrechter gaf hem gelijk, DHL ging in hoger beroep.

Bedrijfsongeval met reachtruck

De (zeer ervaren) magazijnmedewerker was ten tijde van het ongeval aan het werk op een zogenaamde ‘reachtruck’, een transportvoertuig dat vooral in magazijnen wordt gebruikt. Met een reachtruck kunnen goederen die op pallets staan worden verplaatst.

Kort voor het moment van het ongeval kreeg de medewerker de mededeling dat er via de buizenpost een order aankwam. Vervolgens is hij – in plaats van de truck uit te schakelen en af te stappen – al zittend naar voren gebogen om de order op te kunnen vangen. Hierbij heeft hij waarschijnlijk (er waren geen getuigen) tegelijkertijd het gaspedaal ingedrukt en is hij met zijn hoofd bekneld komen te zitten tussen de buizenpost en de reachtruck. Dit moet met hoge snelheid zijn gebeurd, mede gelet op de schade aan de kast van de buizenpost en de stuurkolom van de reachtruck. De medewerker liep als gevolg hiervan blijvend hersenletsel en posttraumatische epilepsie op.

De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk voor de schade. Een werkgever kan op grond van artikel 7:658  van het Burgerlijk Wetboek (BW) alleen ontkomen aan aansprakelijkheid als hij opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer kan aantonen of als hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht als werkgever is nagekomen.

Zorgplicht werkgever

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht op grond van artikel 7:658 lid 1 BW niet was nagekomen. De werkgever ging tegen dit oordeel in hoger beroep. Het hof was het met de kantonrechter eens dat de werkgever niet de nodige maatregelen had getroffen om te voorkomen dat de werknemer schade zou oplopen tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden.

Volgens het hof had het voor de hand gelegen dat de werkgever de werknemers had gewaarschuwd voor de potentiële gevaren bij het vanuit de reachtruck opvangen van de buizenpost. Ook had het op de weg van de werkgever gelegen om de werknemers instructies te geven voor het ophalen van de buizenpost. Bovendien bleek dat de werkgever had verzuimd om regelmatig toe te zien op de handelingen van de werknemers.

Zorgplicht werkgever voor ervaren werknemers

In de uitspraak maakte het hof een afweging tussen de zorgplicht van de werkgever, die in dit geval bestond uit het voldoende waarschuwen, het geven van instructies en het houden van toezicht en anderzijds de ervarenheid van de werknemer in kwestie. Het hof kwam tot het oordeel dat de werkgever ook een zorgplicht heeft voor ervaren werknemers, omdat ook ervaren werknemers wel eens nalaten om voorzichtig te zijn om een ongeluk te voorkomen. Zeker als zij een bepaalde handeling (zoals het ophalen van buizenpost) meerdere malen per dag moeten herhalen. Het hof bekrachtigde hiermee de uitspraak van de kantonrechter.

Gratis bijstand letselschade advocaat

Is u een bedrijfsongeval overkomen of kent u iemand die een bedrijfsongeval is overkomen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de letselschade specialisten van Schenkeveld Advocaten voor een gratis advies over de mogelijkheden om de schade te verhalen op de (aansprakelijkheidsverzekeraar van) de werkgever. In bijna alle gevallen kunnen de kosten van een letselschade advocaat worden verhaald op de aansprakelijke partij. Daarmee is de bijstand voor u kosteloos.