Martijn Smit

Gespecialiseerd in:

Ondernemingsrecht, ICT recht, Privacyrecht, Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht

Martijn Smit is sinds 2008 aan ons kantoor verbonden. Martijn is vennoot en op de vestiging in Alkmaar werkzaam in de sectie ondernemingsrecht. Martijn is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht/fusies en overnames en commercieel contractenrecht (met de nadruk op ICT en privacy). Martijn heeft de Grotius specialisatieopleiding Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht cum laude afgerond. Hij houdt zich vooral intensief bezig met:

  • begeleiding van kopers, verkopers en investeerders bij fusies en overnames en participaties;
  • het adviseren en procederen bij aandeelhoudersgeschillen;
  • het tot stand brengen en ontvlechten van samenwerkingsverbanden (samenwerkingsovereenkomsten, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap);
  • ICT-contracten en -geschillen en het privacyrecht;
  • het opstellen van en procederen over commerciële overeenkomsten (agentuur, distributie, handel);
  • aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onder meer verzekeringsfraude).

Martijn Smit joined our office in 2008. Martijn is a partner and, at the Alkmaar office, works in the corporate law section. Martijn specialises in corporate law/mergers and acquisitions and commercial contract law (with an emphasis on ICT and privacy). Martijn graduated cum laude from the Grotius specialist course in Company Law and Corporate Law. He is mainly engaged in:

- Assisting buyers, sellers and investors in mergers and acquisitions and participations;
- advising and litigating in shareholder disputes;
- the creation and dissolution of joint ventures (joint ventures, commercial partnerships, limited partnerships);
- ICT contracts and disputes and privacy law;
- drafting and litigating on commercial agreements (agency, distribution, trade);
- liability and insurance law (including insurance fraud).