Martijn Smit

Advocaat

Martijn Smit is sinds 2008 aan ons kantoor verbonden. Martijn is vennoot en op de vestiging in Alkmaar werkzaam in de sectie ondernemingsrecht. Martijn is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht/fusies en overnames en commercieel contractenrecht (met de nadruk op ICT en privacy). Martijn heeft de Grotius specialisatieopleiding Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht cum laude afgerond. Hij houdt zich vooral intensief bezig met:

  • begeleiding van kopers, verkopers en investeerders bij fusies en overnames en participaties;
  • het adviseren en procederen bij aandeelhoudersgeschillen;
  • het tot stand brengen en ontvlechten van samenwerkingsverbanden (samenwerkingsovereenkomsten, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap);
  • ICT-contracten en -geschillen en het privacyrecht;
  • het opstellen van en procederen over commerciële overeenkomsten (agentuur, distributie, handel);
  • aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onder meer verzekeringsfraude).