Wanneer mag ik mest uitrijden over mijn landbouwgrond?

Vraag

Verschillende uitrijdperioden

De vraag wanneer het uitrijden van mest is toegestaan, hangt af van verschillende factoren en omstandigheden zoals:

  • de mestsoort
  • de wijze van bemesting
  • het type landbouwgrond
  • het gewassoort dat wordt geteeld
  • het hellingspercentage van de grond
  • de eventuele bijzondere weersomstandigheden in de betreffende periode in het kalenderjaar.

Hierdoor zijn er uiteenlopende termijnen waarbinnen u uw mest mag uitrijden.

Vuistregel

Het uitrijden van de mest is over het algemeen toegestaan in de periode vanaf 1 februari tot 1 september van het betreffende kalenderjaar. Onder bijzondere omstandigheden, zoals in een situatie van langdurige regenval, bestaat voor de minister de mogelijkheid om de wettelijke termijn te verlengen.

Lees ook: De regels voor het uitrijden van mest

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met een advocaat agrarisch recht!