Hoeveel mest mag ik uitrijden over de landbouwgrond?

Vraag

In mest zitten stikstoffen en fosfaten. Deze mineralen dienen enerzijds als voedingsstof voor de gewassen en ter verbetering van bodemstructuur, maar zijn anderzijds schadelijk voor het milieu. Hierdoor is het niet toegestaan om onbeperkt meststoffen uit te rijden over de landbouwgrond.

Drie gebruiksnormen

Voor het berekenen van de hoeveelheid mest die u mag uitrijden, heeft u de volgende drie gebruiksnormen nodig:

  • Gebruiksnorm voor de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest
  • Gebruiksnorm voor de hoeveelheid stikstof uit alle soorten mest
  • Gebruiksnorm voor de hoeveelheid fosfaat uit alles soorten mest

Zolang u blijft binnen de grenzen van de drie gebruiksnormen voor dierlijke en niet-dierlijke mest, kunt u de mest volledig uitrijden. Naast de aantallen hectare landbouwgrond zijn het stikstof- en fosfaatgehalte in de mest bepalend voor de vraag hoeveel mest volgens de gebruiksnormen in een kalenderjaar mag worden uitgereden. Informatie over de berekeningen van de gebruiksnormen leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gebruiksnorm stikstof dierlijke mest

Ieder jaar berekent u de maximale hoeveelheid stikstof die u mag gebruiken op uw landbouwgrond. Dit noemen we uw stikstofgebruiksruimte dierlijke mest. U houdt vervolgens in de gaten of u binnen uw gebruiksruimte blijft. Volgens de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest is het in beginsel toegestaan om 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar uit te rijden. Als u een derogatievergunning heeft, mag er meer dierlijke mest gebruikt worden. Afhankelijk van de grondsoort en de ligging is dit 230 of 250 kilogram stikstof per hectare. Met 8 hectare landbouwgrond, mag u met een gebruiksnorm van 250 kilogram met de derogatie maximaal 250 x 8 = 2.000 kilogram stikstof uit dierlijke mest uitrijden.

Bestuurlijke boete

Er zijn regelmatig steekproeven en controles. Indien u de gebruiksnormen overschrijdt, loopt u het risico dat er een bestuurlijke boete aan uw bedrijf zal worden opleggen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze boete bedraagt € 7,- per kilogram stikstof respectievelijk € 11,- per kilogram fosfaat voor de kilogrammen waarmee de gebruiksnormen worden overschreden.

Lees ook:
De regels voor het uitrijden van mest
Intrekking of herziening van boetes voor overtreding Meststoffenwet

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten over de meststoffenwet? -> Neem contact op met onze specialisten agrarisch recht!