Veelgestelde vragen

Hoeveel mest mag ik uitrijden over de landbouwgrond?

In mest zitten stikstoffen en fosfaten. Deze mineralen dienen enerzijds als voedingsstof voor de gewassen en ter verbetering van bodemstructuur, maar zijn anderzijds schadelijk voor het milieu. Hierdoor is het niet toegestaan om onbeperkt meststoffen uit te rijden over de landbouwgrond.

De gebruiksnormen

Zolang u blijft binnen de grenzen van de drie gebruiksnormen voor dierlijke en niet-dierlijke mest, kunt u de mest volledig uitrijden. Het stikstof- en fosfaatgehalte in de mest en de aantallen hectare landbouwgrond zijn bepalend voor de vraag hoeveel mest volgens de gebruiksnormen in een kalenderjaar mag worden uitgereden. Volgens de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest is het in beginsel toegestaan om 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar uit te rijden. Met een verkregen derogatie is dit 230 of 250 kilogram stikstof per hectare. Met 8 hectare landbouwgrond, mag u met een gebruiksnorm van 250 kilogram met de derogatie maximaal 250 x 8 = 2.000 kilogram stikstof uit dierlijke mest uitrijden.

Bestuurlijke boete

Indien u de gebruiksnormen overschrijdt, loopt u het risico dat er een bestuurlijke boete aan uw bedrijf zal worden opleggen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze boete bedraagt € 7,- per kilogram stikstof respectievelijk € 11,- per kilogram fosfaat voor de kilogrammen waarmee de gebruiksnormen worden overschreden.

Lees ook: Intrekking of herziening van boetes voor overtreding Meststoffenwet

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten over agrarisch recht? > Neem contact met ons op!