Wanneer ben ik verplicht mest te laten verwerken?

Vraag

Indien op uw veehouderij sprake is van een bedrijfsoverschot, bent u verplicht een bepaald percentage van dit bedrijfsoverschot te laten verwerken. Er is sprake van een bedrijfsoverschot, indien u de geproduceerde dierlijke mest, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, niet volledig binnen grenzen van de fosfaatgebruiksnorm kunt uitrijden op uw landbouwgrond.

Verwerkingspercentage

Het percentage van het bedrijfsoverschot, dat u verplicht bent te laten verwerken, varieert per regio in Nederland waar het bedrijf is gevestigd. Voor het jaar 2020 geldt voor regio Zuid een percentage van 59%, voor regio Oost 52% en voor regio Overig 10%.

Vrijwillige mestverwerking of afvoeren

De mest die niet verplicht verwerkt dient te worden, kunt u ook vrijwillig laten verwerken of afvoeren naar bijvoorbeeld een bloembollenkweker.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten? Neem gerust contact op met onze advocaten agrarisch recht!