Wat zijn fosfaatrechten?

Vraag

Wat zijn fosfaatrechten?

Bent u een landbouwer en houdt u bedrijfsmatig melkvee? Dan heeft u sinds 1 januari 2018 fosfaatrechten nodig. In de mest van de koeien zit namelijk fosfaat. Te veel uitstoot van fosfaat kan schadelijk zijn voor het milieu. Nederland is daarom op grond van Europese afspraken verplicht de uitstoot van fosfaat binnen de landbouwsector te beperken, zodat het fosfaatplafond niet meer wordt overschreden. Daarom is het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd.

Hoeveelheid fosfaatrechten?

Op het melkveebedrijf mogen sinds 1 januari 2018 niet meer koeien worden gehouden dan het aantal fosfaatrechten dat door de overheid begin 2018 aan het bedrijf zijn toegekend. 1 recht staat gelijk aan 1 kilogram fosfaat. De toekenning van de rechten heeft plaats gevonden op basis van de melkveestapel van de boeren op 2 juli 2015. U heeft alleen fosfaatrechten nodig voor melkkoeien, kalven en pinken (diercategorie 100, 101 en 102). Indien u op het bedrijf meer fosfaat met het melkvee produceert dan het aantal toegekende fosfaatrechten, dan riskeert u een boete van de overheid.

Fosfaatrechten kunnen worden overgedragen naar een andere landbouwer. Let er hierbij goed op, dat bij elke overdracht de fosfaatrechten (behoudens enkele uitzonderingen) met 10% zullen worden afgeroomd. De verkrijger ontvangt dus slechts 90% van de rechten. Het verleasen van fosfaatrechten is ook mogelijk.

Juridische hulp bij agrarisch recht? Neem dan snel contact met ons op!

Zie ook:
Fosfaatregelgeving en fosfaatrechten
Herziening fosfaatrechten jongvee onrechtmatig?
Financiële gevolgen zijn wel van belang bij fosfaatrechten