Wat is mestverwerking?

Vraag

Wat is mestverwerking?

Mestverwerking is het behandelen van dierlijke meststoffen tot een ander product. Deze mest wordt dus niet gebruikt voor het bemesten van de landbouwgrond.

Manieren van mestverwerking

In mest zitten stikstoffen en fosfaten, welke schadelijk zijn voor het milieu. Bij een teveel aan mest, bent u verplicht een bepaald percentage van uw bedrijfsoverschot te laten verwerken. Door de geproduceerde dierlijke mest te verwerken, verdwijnt het uit de Nederlandse mestmarkt. Dit kan op twee manieren:

  1. Mestverwerking als fysiek proces
    De mest kan behandeld worden, waardoor een eindproduct ontstaat waarin nog slechts 10% organische stofgehalte aanwezig is.
  2. Exporteren van de mest
    De mest kan geëxporteerd worden naar het buitenland. Hiermee kunt u ook voldoen aan uw jaarlijkse mestverwerkingsverplichting.

Meer vragen over dit onderwerp? > een agrarisch recht advocaat staat u graag te woord!