Woordenboek

Mestverwerking

In mest zitten stikstoffen en fosfaten, welke schadelijk zijn voor het milieu. Mestverwerking is een methode om de door het vee geproduceerde dierlijke mest uit de Nederlandse mestmarkt te laten verdwijnen. Er zijn hiervoor twee manieren.

  1. Mestverwerking als fysiek proces
    U kunt de mest laten behandelen, waardoor een eindproduct ontstaat waarin nog slechts 10% organische stofgehalte aanwezig is.
  2. Mestverwerking door export
    Het exporteren van de mest naar het buitenland is ook een erkende wijze van mestverwerking. Hiermee kunt u ook voldoen aan uw jaarlijkse mestverwerkingsverplichting.

Zie ook: Wanneer ben ik verplicht mest te laten verwerken?