Frank Wagener

Gespecialiseerd in:

Agrarisch recht (Agri law), Vastgoedrecht

Frank Wagener heeft in Leiden gestudeerd. Sinds maart 2001 werkt hij op het kantoor in Alkmaar en heeft als specialisaties: arbitragerecht, incassorecht, onroerendgoedrecht (bouwrecht, huurrecht, pachtrecht en vereniging van eigenarenrecht), kooprecht en bank- en effectenrecht (voornamelijk Dexia-zaken) en agrarisch recht.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

  • Lid Vereniging voor Incassorecht Advocaten (VIA)
  • Lid Vereniging Bouwrecht Advocaten (VBA)
  • Lid Ronde Tafel Alckmaer 190
  • Lid Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)

Frank Wagener went to university in Leiden. He has worked at the Alkmaar office since March 2001 and specialises in arbitration law, debt collection law, real estate law (construction law, tenancy law, agricultural tenancy law and association of owner's law), banking and securities law (mainly Dexia cases) and agricultural law.

Memberships/other positions

- Member of the Association of Debt Collection Lawyers (VIA)
- Member of the Construction Lawyers Association (VBA)
- Member Round Table Alckmaer 190
- Member of the Association of Young Real Estate Lawyers (VJOJ)