Hoe krijg ik kwekersrecht?

Vraag

Een kwekersrecht ontstaat niet van rechtswege maar moet aangevraagd worden door de kweker. Het kwekersrecht kan worden verleend voor alle rassen van alle tot het plantenrijk behorende gewassen. Het kwekersrecht wordt verleend als aan de volgende eisen voldaan wordt:

  • het ras nieuw, het moet eigenschappen bezitten die afwijken van andere rassen van het betreffende ras
  • het ras is onderscheidbaar, het nieuwe ras moet zich duidelijk onderscheiden van hetgeen op de datum van indiening van de aanvraag algemeen bekend is
  • het ras is homogeen
  • Het ras is bestendig

Kwekersrecht aanvragen

Het kwekersrecht dient binnen een jaar nadat voor het eerst teelmateriaal op de Nederlandse markt is gebracht te worden aangevraagd. U kunt een aanvraag indienen bij de Raad voor Plantenrassen. Voor een Europees kwekersrecht, ook wel communautair kwekersrecht genoemd,  gaat u naar het Communautaire Bureau voor Plantenrassen.

Hoe lang is het kwekersrecht geldig?

De duur van de bescherming bedraagt in het kwekersrecht voor een klein aantal rassen 30 jaar, voor alle andere 25 jaar, te rekenen vanaf het moment van verlening.

Meer weten over dit onderwerp? > Neem contact op met onze agrarisch recht advocaten!