Licentie (licentiëring)

Woord

Wat is een licentie of licentiëring?

Een licentie is kort gezegd een toestemming om iets te doen of te gebruiken. Bij een licentiëring verleent de rechthebbende van een recht van intellectuele eigendom (zoals bijvoorbeeld een merk, een model, auteursrecht of octrooi) een ander het recht zijn rechten te gebruiken. Bij een merklicentie bijvoorbeeld, geeft de merkhouder toestemming aan anderen om zijn merk in een bepaald gebied onder bepaalde voorwaarden te gebruiken. In ruil hiervoor betaalt de licentienemer een financiële vergoeding (royalties) aan de licentiegever.

Wat kan er in een licentieovereenkomst staan?

Het is verstandig om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. De rechten en plichten van beide partijen kunnen vastgelegd worden in een licentieovereenkomst. Denk bij het opstellen van een licentieovereenkomst aan de volgende zaken:

 • Voor welke partijen geldt de overeenkomst? Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan dochterondernemingen.
 • Voor welke waren en/of diensten de licentie wordt verleend
 • Het gebied waarvoor de licentie wordt verleend
 • De duur van de licentie
 • De hoogte van de vergoeding (royalties)
 • De exclusiviteit van de licentie
 • De kwaliteit van de producten
 • Controle op de naleving van de licentie
 • Hoe te handelen bij inbreuk

Wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Lees ook: Licentieovereenkomst? 10 tips of schakel direct één van onze specialisten intellectueel eigendom in.

Licentievormen

De meest gebruikte licentievormen zijn:

 • Exclusief waarbij één partij het alleenrecht krijgt
 • Niet exclusief waarbij verschillende licentienemers verschillende rechten hebben

Licentieovereenkomst opstellen of laten checken?

Heeft u vragen over een licentie of een licentieovereenkomst? Neem contact op met onze advocaten intellectueel eigendom.