Woordenboek

Licentie (licentiëring)

Wat is een licentie of licentiëring?

Een licentie is kort gezegd een toestemming om iets te doen of te gebruiken. Bij een licentiëring verleent de rechthebbende van een recht van intellectuele eigendom een ander het recht zijn rechten te gebruiken. Bij een merklicentie bijvoorbeeld, geeft de merkhouder toestemming aan anderen om zijn merk in een bepaald gebied onder bepaalde voorwaarden te gebruiken. In ruil hiervoor betaalt de licentienemer een financiële vergoeding (royalty’s) aan de licentiegever. 

Licentieovereenkomst

De rechten en plichten van beide partijen kunnen vastgelegd worden in een licentieovereenkomst.

Direct contact opnemen