Woordenboek

Kwekersrecht

Het kwekersrecht is een vorm van intellectuele eigendomsrecht dat aan de ontwikkelaar van nieuwe en waardevolle plantenrassen wordt toegekend. Het geeft de houder ervan het alleenrecht op de verhandeling van zaad en vermeerderingen van het beschermde ras. Zo heeft bijvoorbeeld de rechthebbende van het kwekersrecht voor een bepaald ras appelboom het alleenrecht deze appelbomen en het zaad daarvan in de handel te brengen. Niemand anders mag dit ras appelboom zonder zijn toestemming vermeerderen.

Zie ook:
Hoe krijg ik kwekersrecht?
Hoe lang is het kwekersrecht geldig?
Wat is kwekersrecht?
Wat zijn belangrijke uitzonderingen op het kwekersrecht?