Bovengrond of ondergronds bemesten?

Vraag

Bij bovengronds bemesten treedt er ammoniakuitstoot op. Om deze uitstoot zo veel mogelijk te beperken, is het soms verplicht om ondergronds of emissiearm te bemesten. Dit hangt af van het soort mest en de ondergrond.

Klei of veen ondergrond

Heeft u grasland op een klei of veen ondergrond? Dan is bovengronds bemesten van drijfmest alleen toegestaan als u een waterverdunnend bemestingssysteem gebruikt. Heeft u dit niet, dan mag u de mest alleen in de grond uitrijden.

Zand of löss

Als u grasland heeft op zand of löss, dan mag u drijfmest uitsluitend emissiearm bemesten. Vaste mest mag u altijd bovengronds uitrijden als het gaat om grasland. Bij compost is bovengronds uitrijden steeds toegestaan.

Heeft u vragen over het uitrijden van mest? neem dan contact op met onze specialisten agrarisch recht.