Letselschade na een hondenbeet: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Blog

Schenkeveld Advocaten - hond boos

Honden behoren al jaren tot de meest populaire huisdieren. En in de coronacrisis is die populariteit alleen maar toegenomen. Zo aan huis gekluisterd is het uitlaten van de hond een welkom ommetje. Maar soms gaat er iets mis en bijt de hond een voorbijganger. Wie is dan aansprakelijk voor de schade?

Aansprakelijkheid bij hondenbeet

Ieder jaar worden er in Nederland ruim 150.000 mensen door een hond gebeten. Volwassenen meestal in hun been, arm of hand, kinderen vaak in het gezicht. Twee derde van deze bijtincidenten is gelukkig niet ernstig. Een derde van de slachtoffers moet zich laten behandelen, en een paar honderd mensen moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Op grond van de wet (artikel 6:179 BW) is de eigenaar van de hond in beginsel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een hondenbeet. Hierbij gaat het om een zogenaamde ‘risicoaansprakelijkheid’. Dat betekent dat de eigenaar zelf geen schuld hoeft te hebben aan het bijtincident. Hij hoeft er zelfs niet eens bij te zijn geweest. Ook als de hond wordt uitgelaten door iemand anders of is weggelopen, is de eigenaar aansprakelijk.

Eigen energie van de hond

De eigenaar is alleen aansprakelijkheid bij een hondenbeet als de schade word veroorzaakt door de ‘eigen energie’ van de hond. Als de hond bijvoorbeeld op bevel van de politie het slachtoffer bijt dan is de eigenaar van de hond niet aansprakelijk. Hierbij geldt echter dat de hond het commando wel juist moet opvolgen.

In 2010 diende het Hof Arnhem te beslissen over een zaak waarbij een politiehond op commando achter het slachtoffer aanging om hem veilig te stellen. De hond is getraind om te bijten in een onderarm of onderbeen. De desbetreffende hond beet echter in de geslachtsdelen van het slachtoffer. De vraag die bij het Hof voorlag is of de eigenaar van de hond in een dergelijk geval aansprakelijk zou zijn. Het Hof besliste dat de eigenaar daadwerkelijk aansprakelijk was omdat de hond niet gehoorzaamde en uit eigen energie het slachtoffer op een verkeerde plek bijtte. Juist voor dit onberekenbare element dat bij een dier hoort, is artikel 6:179 BW in het leven geroepen.

Welke schade kunt u claimen na een hondenbeet?

Aan welke schade moet u denken bij een hondenbeet? Het gaat onder meer om:

 • medische kosten
 • de kosten van kapotte kleding
 • reiskosten die verband houden met het bezoek aan een arts
 • het verlies van inkomen (als u tijdelijk niet hebt kunnen werken en uw inkomen daardoor is afgenomen)
 • de kosten van een eventuele studievertraging
 • de kosten van zaken die u als gevolg van de hondenbeet hebt moeten missen (zoals een theatervoorstelling)
 • de kosten voor huishoudelijke hulp (als u die heeft moeten inhuren omdat u het huishouden zelf niet meer kon doen)
 • smartengeld of immateriële schade (als u veel pijn hebt geleden, een litteken overhoudt en/of angstklachten ontwikkelt)

Tips na een hondenbeet

Als u wordt gebeten door een hond, is het belangrijk om direct de gegevens van het baasje te noteren. Als u niet weet wie het was, kunt u immers niemand aansprakelijk stellen. Daarom geven wij u graag de volgende tips:

 • Wissel gegevens uit met het baasje. Vraag daarbij om de naam, adresgegevens en het telefoonnummer. U kunt het baasje daarbij ook vragen zijn identiteitsbewijs te laten zien.
 • Zijn er getuigen van het bijtincident? Vraag hen dan ook om contactgegevens.
 • Maak foto’s van de schade, zowel van de kleding als de eventuele wond.
 • Bent u gewond geraakt? Laat u dan behandelen door een arts. Deze arts kan ook inschatten of u een tetanusinjectie en/of antibiotica nodig heeft.
 • Inventariseer uw schade en verzamel zo veel mogelijk bewijs: bonnetjes, bankafschriften, e.d.
 • Stel de eigenaar aansprakelijk voor uw schade. Als de eigenaar een aansprakelijkheidsverzekering heeft, zal de verzekering het met u afhandelen. Heeft de eigenaar die niet, of weigert hij een melding te maken? Dan is hij nog steeds aansprakelijk en moet hij de schade uit eigen zak betalen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of bent u door een hond gebeten en kunt u hulp gebruiken bij de afwikkeling van de schade? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten letselschaderecht.