Risicoaansprakelijkheid (kwalitatieve aansprakelijkheid)

Woord

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Bij risicoaanprakelijkheid  speelt schuld geen rol. Iemand is aansprakelijk voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokenen zelf enig verwijt treft. Er is sprake van een bepaalde hoedanigheid of rol op basis waarvan iemand aansprakelijk gehouden kan worden.

  • Heeft u bijvoorbeeld kinderen, dan kunt u als ouder (in sommige gevallen) aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtmatige gedragingen van uw kind.
  • Bent u huiseigenaar, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan door vallende dakpannen van uw woning.
  • Heeft u een hond, dan kunt u als hondenbezitter aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan wanneer uw hond iemand bijt.
  • Ook in de hoedanigheid van werkgever kunt u aansprakelijk worden gesteld, namelijk voor de fouten van uw werknemers. Dit is ook een vorm van risicoaansprakelijkheid en wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Zie ook contractuele aansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid.