Letsel door dieren, wie is aansprakelijk?

Blog

Schenkeveld Advocaten - hondenbeet1

Wanneer u wordt aangevallen door een hond kunt u ernstig letsel oplopen. Ook kan een paard zich zo gedragen dat u valt en verwondingen oploopt. Wie is dan aansprakelijk voor de schade als gevolg van het opgelopen letsel door een dier?

Letselschade na ongeval met paard

Paardrijden brengt de nodige risico’s op het ontstaan van letsel met zich mee. Gedacht kan worden aan een val of een schop van een paard. Een paard kan ook bijten of u omver lopen. Het letsel, veelal botbreuken en kneuzingen, kan bij een manege zijn ontstaan of bij u thuis.

Letselschade na een hondenbeet

Een hond kan zomaar bijten of u omver lopen. Bijtincidenten leveren vaak vervelende ontsierende littekens op en als gevolg van het omverlopen kunnen er breuken of kneuzingen ontstaan. Daarnaast is een dergelijke gebeurtenis vaak ook erg traumatisch. In het blog letselschade na een hondenbeet geven wij tips en leest u welke schade u kunt claimen.

Aansprakelijkheid bij letsel door dieren

In artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek (BW) staat opgenomen dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Het moet dan gaan om de ‘eigen energie’ van het dier. Dit is uitgemaakt in jurisprudentie.[1] Het gaat dan om het eigen onberekenbare gedrag van het dier. Deze voorwaarde houdt in dat het dier dus zelf invloed heeft gehad op het gedrag. Als de bezitter tegen een hond zegt dat hij iemand moet aanvallen, dan is geen sprake  meer van  de eigen energie van het dier.

De bezitter van het dier kan dus aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Vaak is wel duidelijk wie de bezitter is, maar wat als het dier wordt gebruikt door een organisatie? Artikel 181 van Burgerlijk Wetboek 6 geeft aan dat indien een dier wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, de aansprakelijkheid rust op degene die het bedrijf uitoefent. Een manege of een hondenkennel kan dus ook aansprakelijk worden gehouden in geval van letsel.

Eigen schuld bij letsel door dieren

Vaak is de bezitter of de organisatie verzekerd voor schade die wordt toegebracht door het dier. De verzekeraar is vaak geneigd om te komen tot een percentage eigen schuld, vooral als het gaat om letsel als gevolg van een val van een paard. Er wordt dan gezegd dat de ruiter zelf de keus heeft gemaakt om op het paard te stappen en weet dat het om een gevaarlijke sport met de nodige risico’s gaat. Mocht er sprake zijn van eigen schuld, dan kan dit percentage eventueel naar beneden worden gebracht door de billijkheidscorrectie. Deze correctie corrigeert het percentage eigen schuld in verband met bijvoorbeeld de aard en de ernst van het opgelopen letsel.

Hulp van een letselschade advocaat

Het beoordelen van de aansprakelijkheid in geval van een ongeval met een dier, is nog niet zo makkelijk. Een letselschade advocaat kan de aansprakelijkheid verzorgen en hierna samen met u kijken naar de omvang van uw schade. Ook het voeren van een eventuele discussie over een percentage eigen schuld kunt u aan ons overlaten.

Het is natuurlijk noodzakelijk dat u volledig wordt gecompenseerd, maar ook uw herstel is van groot belang. Wij denken ook met u mee als het gaat om uw herstel door zelf vaak een medisch advies in te winnen.

Mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat in beginsel volledig te verhalen op de aansprakelijke partij en is de bijstand voor u volledig kosteloos. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten voor meer informatie en een advies.

[1] ECLI:NL:GHARN:2006:AZ9745, voorheen LJN AZ9745, Gerechtshof Arnhem, 2006/581 (rechtspraak.nl)