Is pensionstalhouder aansprakelijk voor dood paard in zijn stal?

Blog

Op 3 november 2016 wees de Kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland een goed gemotiveerd vonnis over de vraag wanneer een pensionstalhouder aansprakelijk is.

Feiten: bekneld been paard

Allereerst de feiten. Het ging in de zaak om een paard met de naam Bocelli. Bocelli was door de eigenaar gestald bij een professionele pensionstal. Het paard is ’s nachts bekneld geraakt met zijn rechter achterbeen in de tralies van zijn box. Hij heeft zich toen trachtten los te trekken waarbij hij diepe verwondingen heeft gekregen aan zijn linker – dus andere-  achterbeen. Aan de verwondingen aan zijn  linker achterbeen is hij uiteindelijk overleden. Niemand was die nacht op stal en niemand weet dus wat er is gebeurd.

Pensionstalhouder aansprakelijk?

De eigenaar van het paard is van mening dat de pensionstalhouder aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden door het verlies van het paard. Zij stelde zich in de procedure op het standpunt dat Bocelli met zijn linker achterbeen onder de wijkende wand van zijn stal was gekomen en dat die wijkende wand – die aan het einde van de rij stond – niet voldoende was geborgd. Er ontbrak een pui en de pensionstalhouder had zelf een u-profiel gemaakt waarin de zijwand hing en bovendien was de zijwand met tyraps aan de voorwand vastgemaakt.  De stalhouder betwistte dat het paard met zijn linker achterbeen onder de wand was gekomen en stelde dat de stal desalniettemin deugdelijk was gemonteerd.

Oordeel Kantonrechter: criteria aansprakelijkheid pensionstalhouder

De Kantonrechter overweegt allereerst dat er op de pensionstalhouder als professionele bewaarnemer van het paard de plicht rust voor een deugdelijke box zorg te dragen. Hij overweegt ook dat de pensionstalhouder als verhuurder aansprakelijk is voor de schade aan het paard indien het gebrek voor het sluiten van de overeenkomst bestond en de pensionstalhouder het gebrek kende of behoorde te kennen. Hij stelt tenslotte vast dat de pensionstalhouder als bezitter van de opstal – de stal dus – aansprakelijk is indien die stal niet voldoet aan de eisen die men daaraan in gegeven omstandigheden mag stellen. Omdat in feite alle criteria gelijk zijn gaat hij slechts na of het in deze zaak ging om een gebrekkige opstal.

Eigenaar moet bewijzen dat schade het gevolg is van gesteld gebrek in stal

De Kantonrechter stelt vast dat de eigenaar dient te bewijzen dat het letsel aan het linker achterbeen het gevolg is van de gebrekkige wand. Hij redeneert dat nu de wand een gladde onderzijde had het paard nooit verwondingen linksachter kan hebben opgelopen door de wand. Menig lezer van deze nieuwsbrief zal even knipperen  met zijn ogen bij deze vaststelling. Een paard kan uiteraard wel verwondingen oplopen door een gladde onderzijde.

Indien gebrek aan stal dan was ongeval niet voorzienbaar en dus geen aansprakelijkheid

De Kantonrechter gaat vervolgens door met zijn redenering. Hij stelt dat als het letsel van het paard al het gevolg zou zijn van de wijkende wand de pensionstalhouder niet aansprakelijk is. Dat komt – zo stelt hij – omdat de pensionstalhouder er geen rekening mee hoeft te houden dat een paard met een achterbeen bekneld raakt in de tralies en vervolgens met zijn andere been tegen een zijwand gaat slaan. Ook dat is voor een paardenkenner kort door de bocht omdat zij weten dat het voorkomt dat paarden zo hoog slaan in hun box dat ze de tralies raken en daar inderdaad vast in kunnen komen zitten.

Indien ongeval wel voorzienbaar was dan was stal niet gebrekkig

Wellicht heeft de Kantonrechter enigszins getwijfeld toen hij dit opschreef. Hij stelt vervolgens namelijk vast dat de box met het zelf gefabriceerde u-profiel en tyraps niet gebrekkig was. De extra pui als voorgeschreven door de fabrikant van de stal is niet verplicht op basis van de wet volgens de Kantonrechter. De pensionstalhouder mocht dus zelf wat fabriceren. Dat had de stalhouder goed gedaan volgens de Kantonrechter mede omdat de pensionstalhouder niet bedacht hoeft te zijn op paarden die vast komen zitten in de tralies en gaan slaan tegen de wand. Een verdere borging was niet noodzakelijk.

Conclusie

Het is jammer dat de eigenaar niet in hoger beroep is gegaan van dit vonnis. Hoewel het vonnis qua motivering fraai is, zijn de feitelijke vaststellingen waarschijnlijk niet juist. De zaak had in hoger beroep zeker kans gemaakt. Een paardenman en boer zouden waarschijnlijk anders hebben geoordeeld.

Heeft u vragen over hippisch recht of over stallen, neem dan contact op met één van onze specialisten.