Gewone overdrachtseisen gelden niet bij overgang fosfaatrechten

Blog

Schenkeveld Advocaten - koeienwei

Volgens de wet dient u bij de overdracht van goederen, zoals bijvoorbeeld uw woning, bedrijfspand of auto, bepaalde eisen en formaliteiten in acht te nemen. Deze staan in art. 3:84 BW. Voor de overdracht van onroerend goed dient u bijvoorbeeld bij de notaris langs te gaan. In alle gevallen dient u ook bevoegd te zijn tot overdracht. Hoe zit dit bij fosfaatrechten?

Alleen registratie nodig bij overdragen fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn ook overdraagbaar, maar de gewone overdrachtseisen van art. 3:84 BW gelden niet. Enkel de registratie van de overgang van de fosfaatrechten naar een ander bedrijf is voldoende om de overdracht te realiseren. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

Als de fosfaatrechten op uw naam staan, bent u rechthebbende en bevoegd die rechten te benutten en daarover te beschikken.

Wat gebeurt er bij een faillissement?

In het geval van faillissement van de rechthebbende vallen de fosfaatrechten in de faillissementsboedel.

Nog vragen?

Wilt u meer weten? neem dan contact op met onze advocaten Agrarisch recht.

De uitspraak van de Hoge Raad van 30 september 2022 kunt u raadplegen via deze link.