Geen partneralimentatie door wangedrag ex-partner?

Blog

Schenkeveld Advocaten - scheiding man vrouw geld

Bij een echtscheiding is de meest verdienende partner in principe verplicht een partneralimentatie te voldoen aan de andere partner. Om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen wordt naast financiële factoren ook gekeken naar niet financiële factoren zoals bijvoorbeeld wangedrag. In welke gevallen kan wangedrag invloed hebben op de partneralimentatie?

Wangedrag of grievend gedrag

Of sprake is van wangedrag door de ex -in sterke, kwetsende mate ook wel grievend gedrag genoemd- wordt door de rechter bepaald. Omdat het afwijzen van een verzoek om partneralimentatie aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben, moet er daarbij grote terughoudendheid zijn bij de rechter. Een dergelijk verzoek wordt dus niet snel toegewezen.

Verzoek om partneralimentatie afgewezen

In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland (20 oktober 2020) is een verzoek om vaststelling partneralimentatie vanwege grievend gedrag afgewezen. De rechter oordeelde niet zozeer dat dat gedrag de grond was voor afwijzing, maar wel dat het zodoende “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om van de vrouw een bijdrage in het levensonderhoud van de man te verlangen”.

Wat speelde er in dit geval?

De man had bij de werkgever van de vrouw (een bank), waar ook de nieuwe partner van de vrouw werkte, meerdere klachten ingediend. De vrouw moest hierdoor een ingrijpend integriteitsonderzoek ondergaan. Naar aanleiding van de klachten werd zij tijdelijk overgeplaatst naar een andere vestiging buiten de regio. Ook hing er een disciplinaire procedure boven haar hoofd.

De rechter heeft geen feiten of omstandigheden aanwezig geacht die het gedrag van de man hebben kunnen rechtvaardigen. Vastgesteld werd dat de man alleen vanwege zijn ongenoegen over de manier van het uit elkaar gaan en de nieuwe relatie van de vrouw de loopbaan van zijn ex heeft willen beschadigen. Omdat de man zich ten opzichte van de vrouw zo grievend heeft gedragen, oordeelde de rechtbank dus dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om van de vrouw een bijdrage in het levensonderhoud van de man te verlangen.

Ernstige aard

Belangrijk om te weten is dat negatief gedrag jegens een ex wel heel ver moet gaan, wil een rechter een verzoek om partneralimentatie afwijzen (of beëindigen). Dergelijk gedrag moet verstrekkende gevolgen hebben voor de ander en voortkomen uit relationeel ongenoegen naar aanleiding van een echtscheiding. Slechts in uitzonderlijke gevallen is daar sprake van.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot mr. A.I. Lunshof, familierecht­advocaat van ons kantoor.