Partneralimentatie

Woord

Er is sprake van partneralimentatie wanneer de ene partner na de echtscheiding onvoldoende inkomen heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Beide ex-echtgenoten zijn volgens de onderhoudsplicht wettelijk verplicht om elkaar te blijven onderhouden.

Berekening partneralimentatie

Bij de berekening van de partneralimentatie wordt zowel gekeken naar de financiële situatie van de alimentatieontvanger als naar de financiële situatie van de alimentatiebetaler. Hoe hoog de partneralimentatie is, kunnen beide partners in onderling overleg met elkaar bepalen. Als dat niet lukt, kan de rechter de hoogte en duur van de alimentatie bepalen. De rechter zal kijken naar de behoefte van de alimentatieontvanger en de daadkracht van de ex-partner.

Duur partneralimentatie

Hoelang de partneralimentatie moet worden betaald, hangt af van de lengte van het beëindigde huwelijk. Per 1 januari 2020 is de duur van partneralimentatie 5 jaar in plaats van 12 jaar (behoudens uitzonderingen).

Einde partneralimentatie

De partneralimentatie eindigt van rechtswege in de volgende gevallen:

  • Na het overlijden van één van de ex-partners;
  • De alimentatie-ontvanger, trouwt, woont samen of gaat een geregistreerd partnerschap aan;
  • De vastgestelde of onderling afgesproken termijn eindigt.

Bent u benieuwd naar uw eigen situatie of bent u al verwikkeld in een echtscheiding? Graag adviseert onze specialist familierecht Annet Lunshof  u hierbij “op maat”.