Een whiplash na een aanrijding, wat nu?

Blog

Schenkeveld Advocaten - whiplash

Ieder jaar lopen in Nederland tussen de 30.000 en 50.000 mensen een whiplash op. Zij krijgen vaak te maken met langdurige en ernstige klachten, terwijl zij niet altijd op evenveel begrip kunnen rekenen van hun omgeving én van verzekeraars. In dit artikel vertel ik u meer over de juridische afhandeling van een whiplash.

Wat is een whiplash?

De term whiplash wordt in de volksmond veel gebruikt, maar het is geen officiële medische term. Een whiplash wordt veroorzaakt door een plotselinge forse slingerbeweging van de nek en hals. Een klassiek voorbeeld waarbij whiplash klachten kunnen ontstaan is een zogenaamde kop-staartbotsing. Doordat een auto onverwacht achterop botst maken de nek en hals een onverwachte beweging. Daarbij wordt het hoofd met kracht eerst naar achteren en dan weer naar voren geslingerd.

Klachten bij whiplash

Mensen met een whiplash ervaren meestal een verzameling aan klachten, die worden veroorzaakt door een verrekking van de nekspier:

 • nekpijn
 • rugpijn
 • hoofdpijn
 • schouderklachten
 • concentratieproblemen
 • duizeligheid
 • overgevoeligheid
 • vermoeidheid

De uiting van de klachten verschilt per persoon. Sommige mensen zullen alle genoemde klachten ervaren, terwijl anderen alleen nekpijn hebben. Dit wil echter niets zeggen over de ernst van de klachten of het beloop van het herstel.

Een whiplash (of verrekking van de nekspier) is niet zichtbaar voor de buitenwereld. Een whiplash is ook niet zichtbaar op een MRI-scan of een röntgenfoto, en daarmee niet medisch aantoonbaar. Daarom hebben veel whiplash patiënten niet alleen te maken met onbegrip van hun omgeving en artsen, maar óók van aansprakelijke verzekeraars.

Whiplash en letselschade

Zoals eerder gezegd ontstaat een whiplash door een onverwachte slingerbeweging. Eén van de hoofdoorzaken van een whiplash is dan ook een aanrijding. Daarmee komt een letselschadeadvocaat in beeld. Een letselschadeadvocaat helpt u in eerste instantie met de beoordeling wie aansprakelijk is voor de (letsel)schade en om diegene aansprakelijk te stellen. Vervolgens kan de letselschadeadvocaat u bijstaan met het verhalen van uw schade. Met andere woorden: een letselschadeadvocaat zorgt dat u uit de kosten blijft!

Zeker bij een whiplash is bijstand door een advocaat van groot belang. De verzekeraars van aansprakelijke partijen erkennen namelijk vaak niet dat whiplash klachten bestaan, óf zijn van mening dat de klachten na een half jaar wel voorbij moeten zijn. Dit kan zorgen voor langlopende discussies over de vraag of de klachten die worden ervaren er (nog steeds) wel echt zijn. Een erg vervelende en moeilijke discussie om in te belanden.

Juridische definitie van whiplash

Hoewel een whiplash medisch gezien niet te duiden (te objectiveren) is, is in de rechtspraak bepaald dat dit niet betekent dat een whiplash niet bestaat. Voor de beoordeling of whiplash klachten bestaan hebben rechters bepaald dat “de geuite klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven” moeten zijn.

Om dit in een concrete zaak te kunnen beoordelen zal uit medische informatie moeten blijken dat er sprake is van een consequent en consistent patroon van klachten. Dit houdt in dat de specifieke klachten continu naar voren moeten komen in de medische informatie. Is dat het geval? Dan zijn de gezondheidsklachten juridisch gezien te objectiveren. Met andere woorden: dan worden de klachten erkend.

Wat kunt u doen bij een whiplash? Tips & trucs

Over whiplash klachten en de (juridische) afwikkeling van een letselschade kunnen boeken vol worden geschreven. Daarom kan mijn advies alleen maar zijn: neem een verkeersongeval advocaat in de hand! Als de andere partij aansprakelijkheid erkent heeft u meestal geen kosten aan de advocaat. De aansprakelijke partij moet deze kosten namelijk voldoen.

Natuurlijk kan ik u wel een paar tips & trucs geven op het moment dat u wordt geconfronteerd met whiplash klachten als gevolg van een ongeval:

 • Vul direct na de aanrijding met de andere betrokken het schadeaangifteformulier in. Vergeet niet de documenten te ondertekenen.
 • Ervaart u klachten? Ga dan binnen een week na het ongeval naar de huisarts.
 • Moet u kosten maken? Houd deze dan bij. Bewaar bijvoorbeeld de nota’s van de fysiotherapeut.
 • Teken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder tussenkomst van een advocaat.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaten om de mogelijkheden te bespreken.

Lees ook:
Letselschade door een verkeersongeval? Doe de letselschadecheck.
Letselschade: 10 praktische letselschade tips