Letselschade advies? Deze 10 praktische tips maken het verschil

Blog

Schenkeveld Advocaten - Schenkeveld Letselschade – botsing auto’s (2)

Als u door een verkeersongeval of bedrijfsongeval letsel hebt opgelopen komt er vaak veel op u af. U moet zien om te gaan met de ongemakken die het letsel met zich meebrengt, waardoor het soms niet haalbaar is om zaken als werk en huishouden ‘gewoon’ door te laten lopen. In ernstige gevallen bent u aan bed of bank gekluisterd en is het helemaal niet mogelijk om te werken of het huishouden te doen. En dan heeft u ook nog eens te maken met de verzekeraar van de aansprakelijke partij, die allerlei informatie van u wil ontvangen en afspraken met u wil maken over de schade.

Letselschade advies

In dit artikel geven wij u 10 praktische tips die voor u het verschil kunnen maken bij de afhandeling van uw letselschadezaak. Wij raden u aan om deze tips vanaf het eerste moment na het ongeval ter harte te nemen. Ook als uw letselschadezaak al enige maanden of zelfs jaren loopt kunnen de tips u helpen.

Letselschade tip 1: HOUD UW KOSTEN BIJ 

Het is belangrijk dat u na het ongeval een zo volledig en overzichtelijk mogelijk overzicht bijhoudt van de door u gemaakte kosten. Denk hierbij aan het aantal gereden kilometers, het aantal uur ingehuurde huishoudelijke hulp, kosten voor medicatie en de door u gemaakte kosten voor bezoek aan een arts of therapeut. Het is verstandig om alle bonnen/facturen goed te bewaren.

Uw advocaat gebruikt deze gegevens bij het invullen van een formele schadestaat. Daarnaast zal uw advocaat ook de andere schadeposten voor u in kaart brengen, zoals immateriële schadevergoeding (smartengeld), schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van klussen in en om het huis (verlies van zelfwerkzaamheid) en de schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen (verminderd inkomen).

Letselschade tip 2: BEZOEK BINNEN EEN WEEK NA HET ONGEVAL EEN ARTS

Heeft u na het ongeval klachten? Bezoek dan zo spoedig mogelijk een arts en doe dat bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw. Wij zien vaak dat slachtoffers hun klachten eerst even willen aankijken voordat zij een arts bezoeken, maar het is van groot belang dat u in de eerste week na het ongeval een arts bezoekt. Doet u dit niet? Dan is de kans groot dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij zal betogen dat uw klachten en beperkingen niet door het ongeval komen. Een discussie op dit vlak voorkomt u door tijdig een arts te bezoeken.

Letselschade tip 3: LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN GESPECIALISEERDE LETSELSCHADE ADVOCAAT: DIT KOST U IN DE REGEL NIETS

Als slachtoffer in een letselschadezaak heeft u meestal recht op kosteloze rechtsbijstand. De aansprakelijke partij is namelijk wettelijk verplicht om de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten voor juridische bijstand te vergoeden. Onder deze vergoeding vallen ook de kosten voor het opvragen van medische informatie, het inschakelen van een medisch adviseur en het starten van medische expertises bij een onafhankelijk arts. Als u een letselschade advocaat inschakelt voor de afhandeling van uw letselschadezaak kost u dat in de regel dus helemaal niets.

Zorg wel dat u een specialist inschakelt. Iedereen kan zonder enige vorm van ervaring of relevante opleiding namelijk een letselschadekantoor beginnen. U doet er beter aan om u te laten bijstaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Letselschade tip 4: WEET AAN WELKE REGELS DE VERZEKERAARS ZICH MOETEN HOUDEN

Een groot deel van de verzekeraars en belangenbehartigers moet zich aan de Gedragscode behandeling Letselschade (GBL) houden. U vindt deze gedragscode op de website van de Letselschade Raad. In deze gedragscode zijn 10 belangrijke gedragsregels opgenomen waar partijen zich bij de afhandeling van uw letselschadezaak aan moeten houden.

Letselschade tip 5: UW WERKGEVER KAN HET AAN U DOORBETAALDE LOON VERHALEN

Geef bij arbeidsongeschiktheid aan uw werkgever door dat een ander aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Uw werkgever kan het aan u doorbetaalde nettoloon en de kosten van re-integratie dan in veel gevallen verhalen op de aansprakelijke partij. Dit leidt vaak tot meer begrip en geduld aan de zijde van uw werkgever, waardoor u in alle rust kunt herstellen. Een advocaat kan uw werkgever hier vaak kosteloos in bijstaan.

Letselschade tip 6: GESPREK MET EEN SCHADEREGELAAR? ALLEEN MET UW ADVOCAAT ERBIJ

Als u na 3 tot 6 maanden niet bent hersteld schakelen verzekeraars soms een schaderegelaar in om u thuis te bezoeken. Deze schaderegelaar moet u voorafgaand aan het gesprek wijzen op de mogelijkheid om u tijdens dat gesprek bij te laten staan door een belangenbehartiger, maar deze waarschuwing wordt lang niet altijd gegeven.

De schaderegelaar zal proberen afspraken met u te maken over uw schade en de verdere afhandeling van uw letselschadezaak. Daarnaast wordt uw medische toestand tijdens dit gesprek besproken. Houdt u er daarbij rekening mee dat de schaderegelaar in beginsel het belang van de verzekeraar dient en niet in de eerste plaats uw belang. Deze schaderegelaar zal u – als het enigszins mogelijk is – proberen richting een definitieve afronding van uw letselschadezaak te bewegen.

Wij willen u dan ook adviseren om het gesprek niet aan te gaan zonder advocaat. Als u dit leest terwijl het gesprek net heeft plaatsgevonden adviseren wij u om het door de schaderegelaar opgestelde rapport door een advocaat te laten toetsen. Geef in ieder geval geen akkoord op het rapport of een afkoopsom zonder een advocaat te raadplegen.

Letselschade tip 7: SCHAKEL BIJ VOORTDURENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID DE HULP IN VAN EEN ARBEIDSDESKUNDIGE

Als u na het ongeval arbeidsongeschikt wordt kunt u te maken krijgen met een (sterk) verminderd inkomen. Ook kan de verstandhouding met uw werkgever als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid verstoord raken. De aansprakelijke verzekeraar is verplicht u in deze situatie te helpen. Het kan dan uitkomst bieden om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Een arbeidsdeskundige begeleidt u bij uw re-integratie, brengt uw schade op het gebied van arbeid in kaart en onderhoudt het contact met uw werkgever. Bent u zelfstandige? Dan zoekt de arbeidsdeskundige samen met u naar oplossingen zoals vervanging, het aantrekken van extra personeel of het aanpassen van de bedrijfsvoering. De kosten voor het inschakelen van een arbeidsdeskundige komen voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar. Bent u op zoek naar een arbeidsdeskundige? Onze letselschade advocaten weten precies welke arbeidsdeskundige in uw situatie geschikt is, en met wie u beter niet in zee kunt gaan.

Letselschade tip 8: MEDISCHE EXPERTISE? LAAT EEN ADVOCAAT MEEDENKEN

Op het moment dat er geen verbetering in uw situatie meer te verwachten is, is er sprake van een zogenaamde medische eindsituatie. In sommige gevallen is het dan nodig om een onafhankelijke medische expertise te laten plaatsvinden bij een arts. Deze medische expertise heeft als doel om in kaart te brengen of u met blijvende invaliditeit (beperkingen) te maken hebt en of er wellicht toekomstrisico’s bestaan waarmee bij de afronding van uw letselschadezaak rekening moet worden gehouden. Ook wordt in sommige gevallen aan de expertisearts gevraagd om een oordeel te vellen over de relatie tussen het ongeval en uw klachten en beperkingen (causaal verband).

Op dat moment is het belangrijk dat u een advocaat mee laat denken over de keuze van de arts en de vragen die hem of haar gesteld moeten worden. Sommige expertiseartsen zijn namelijk te kritisch en/of te veel gericht op de belangen van de verzekeraar. Daarnaast is het belangrijk dat de vragen voor de expertisearts niet ‘gekleurd’ of te sturend zijn.

Letselschade tip 9: LAAT EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ALTIJD EERST INHOUDELIJK BEOORDELEN

Op het moment dat u bent hersteld of als er sprake is van een medische eindsituatie kan uw letselschadezaak worden afgerond. Verzekeraars willen graag dat u bij die afronding een vaststellingsovereenkomst tekent. U verleent daarmee finale kwijting aan de verzekeraar. Dit betekent dat de verzekeraar na betaling van een afkoopsom in de toekomst niet meer door u kan worden aangesproken. Voorafgaand aan de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst moet u op allerlei zaken letten. Zo is het soms nodig om een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst te laten opnemen, zodat u bij de verwezenlijking van een toekomstrisico toch nog op de zaak kunt terugkomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een botbreuk in een gewricht, als gevolg waarvan u in de toekomst een verhoogd risico loopt op de ontwikkeling van posttraumatische artrose. Een advocaat kan de vaststellingsovereenkomst op alle relevante zaken toetsen en u adviseren om al dan niet tot ondertekening over te gaan. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is bijna altijd bindend en biedt geen ruimte voor spijt. Laat u dus altijd vooraf adviseren!

Letselschade tip 10: PROBLEMEN BIJ DE VOORTGANG VAN UW ZAAK? DIEN DAN EEN KLACHT IN

Verzekeraars doen over het algemeen hun best om uw zaak zo voortvarend mogelijk te behandelen. Helaas maken wij in de praktijk geregeld mee dat verzekeraars – vaak door interne drukte en personele onderbezetting – uw zaak onvoldoende aandacht geven. Dit is voor u als slachtoffer uiterst frustrerend, omdat u in veel gevallen afhankelijk bent van de verstrekte voorschotten door de verzekeraar. Ook kan het zo zijn dat u gewoonweg naar een afronding van uw letselschadezaak wilt toewerken. Uit de praktijk blijkt dat als u een klacht indient de verzekeraar uw zaak in elk geval boven op de stapel legt. Als dat binnen zes weken niets oplevert, is het ook nog mogelijk om een klacht in te dienen bij het KiFiD. Een advocaat kan u hierin bijstaan.

Letselschade advies nodig?

Deze 10 tips zijn slechts een greep uit de praktijk. Heeft u na het lezen van deze tips vragen? Zoekt u een belangenbehartiger en denkt u erover om een letselschade advocaat in te schakelen? Dan kunt u voor kosteloos persoonlijk en volledig advies terecht bij onze advocaten letselschade. Wij hebben de nodige kennis en ervaring aan boord om u van dienst te kunnen zijn. Neem gerust contact op met één van onze letselschade advocaten.