Een arbeidsovereenkomst met een werknemer tussentijds opzeggen? Pas op!

Blog

Schenkeveld Advocaten - contract1

Stel, u hebt een jaarcontract afgesloten met een werknemer. Een maand nadat de proeftijd is verlopen wilt u, om wat voor reden dan ook, toch liever afscheid nemen van deze werknemer. Kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst dan zomaar opzeggen?

Hoofdregel: een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd

In het arbeidsrecht geldt het uitgangspunt dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd. Daarop geldt wel een aantal uitzonderingen:

  1. Tijdens de proeftijd. Bij een geldig overeengekomen proeftijd mag zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst in proeftijd – en dus tussentijds – opzeggen. Er geldt in dat geval geen opzegtermijn.
  2. Bij ontslag op staande voet. Dit kan uiteraard niet zomaar, er moet dan wel voldaan zijn aan de vereisten die de wet hiervoor stelt.
  3. Als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Een dergelijk beding is alleen geldig als het schriftelijk is vastgelegd én deze mogelijkheid voor zowel de werkgever als de werknemer geldt. Beide partijen mogen het contract dan, de naam zegt het al, tussentijds opzeggen. De geldende opzegtermijn moet hierbij in acht worden genomen. Vaak wordt vergeten dat u als werkgever nog een extra hobbel moet nemen:
  • bij een bedrijfseconomische reden mag u pas tussentijds opzeggen nadat u toestemming hebt gekregen van het UWV;
  • bij een in de persoon gelegen reden, zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding, moet u zich eerst tot de kantonrechter wenden en een ontbindingsverzoek indienen.

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder opzegbeding: wat nu?

Is geen van deze drie bovenstaande uitzonderingen op uw situatie van toepassing, maar wilt u de overeenkomst toch beëindigen? Dan kunt u met de werknemer in gesprek gaan over beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Aan deze optie kleeft voor de werknemer wel een nadeel: hij of zij heeft dan namelijk pas recht op een WW-uitkering op het moment dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken.

Komt u er met de werknemer niet uit? Dan heeft u ook de optie om de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Door de kantonrechter wordt getoetst of aan de voorwaarden voor opzegging is voldaan. Indien de kantonrechter het verzoek om de arbeidsovereenkomst tussentijds te ontbinden inwilligt, bepaalt hij het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. De kantonrechter kan een vergoeding aan de werknemer toekennen ter hoogte van het resterend loon dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij of zij de arbeidsovereenkomst zou hebben uitgediend. De ratio van deze regeling is dat afspraken nagekomen moeten worden. De kans is dus groot dat u er als werkgever financieel gezien niet zo veel mee op schiet. Daar komt bij dat de kantonrechter ook nog een billijke vergoeding zou kunnen toekennen aan de werknemer als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Pas op!

Ga in geen geval over tot opzegging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met het idee dat een en ander niet zo’n vaart zal lopen. Een lichtzinnig ontslag kan u duur komen te staan.

Een voorbeeld daarvan is een zaak die een paar maanden geleden diende voor de kantonrechter in Limburg. In die zaak was sprake van een halfjaar contract, zonder proeftijd en zonder tussentijds opzegbeding. Aangezien de werknemer de hooggespannen verwachtingen al snel niet kon waarmaken en er sprake was van een slechte financiële positie, beëindigde de werkgever de overeenkomst na ruim een week. De werknemer was het daar niet mee eens en stapte naar de kantonrechter.

De kantonrechter oordeelde vervolgens dat de werkgever niet tussentijds mocht opzeggen. Door deze onregelmatige opzegging was de werkgever schadeplichtig en oordeelde de kantonrechter dat de werkgever een vergoeding aan de werknemer verschuldigd was die gelijk is aan het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij de arbeidsovereenkomst zou hebben uitgediend. De werkgever moest dus zes bruto maandsalarissen aan de werknemer uitkeren. Daarnaast kende de kantonrechter de werknemer bij wijze van ‘straf’ voor de werkgever nog een billijke vergoeding toe van een bruto maandsalaris.

Conclusie

Het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder daarbij stil te staan bij de gevolgen, kan u duur komen te staan. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.