Woordenboek

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een tussentijdse opzegging betekent dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig eindigt, dus eerder dan op de afgesproken einddatum.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel niet tussentijds worden beëindigd, tenzij er een beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dat wel tussentijds (en dus voor de overeengekomen einddatum) kan worden opgezegd. Voor een tussentijdse opzegging gelden volgens de wet de ontslagregels.

Lees ook: Mag er tussentijds opgezegd worden bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst?