Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Woord

U heeft een jaarcontract afgesloten met een werknemer maar u wilt na het verlopen van de proeftijd, om wat voor reden dan ook, toch liever afscheid nemen van deze werknemer. Kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst dan zomaar opzeggen? Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel niet tussentijds worden beëindigd, tenzij er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die zowel de werknemer als de werkgever het recht geeft om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te mogen zeggen. Dit beding is alleen geldig als het schriftelijk is vastgelegd. Indien er sprake is van een tussentijds opzegbeding, ook wel tussentijdse opzegmogelijkheid genoemd, kan de werknemer met inachtneming van de opzegtermijn het contract tussentijds opzeggen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen nadat toestemming is verkregen van het UWV Werkbedrijf.

Geen tussentijds opzegbeding

Zonder een bepaling in het arbeidscontract dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd zijn beide partijen in feite verplicht het contract uit te dienen. Als de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst toch tussentijds wil beëindigen, dan kan er onderhandeld worden over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Samen maakt u dan afspraken over het ontslag en deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Nadeel voor de werknemer is dat de werknemer zonder tussentijds opzegbeding pas recht heeft op een WW-uitkering nadat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken. De werknemer moet de maanden tot aan de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst financieel zien te overbruggen.

Lees ook: Een arbeidsovereenkomst met een werknemer tussentijds opzeggen? Pas op!

Heeft u nog vragen over de tussentijdse opzegmogelijkheid, neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaten.