Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een tussentijdse opzegging betekent dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig eindigt, dus eerder dan op de afgesproken einddatum.

Tussentijds opzegbeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel niet tussentijds worden beëindigd, tenzij er een beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dat wel tussentijds (en dus voor de overeengekomen einddatum) kan worden opgezegd. Indien er sprake is van een tussentijds opzegbeding, ook wel tussentijdse opzegmogelijkheid genoemd, kan de werknemer met inachtneming van deze opzegtermijn het contract tussentijds opzeggen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen nadat toestemming is verkregen van het UWV Werkbedrijf.

Geen tussentijds opzegbeding

Zonder een bepaling in het arbeidscontract dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd zijn beide partijen in feite verplicht het contract uit te dienen. Als de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst toch tussentijds wil beëindigen, dan kan er onderhandeld worden over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Samen maakt u dan afspraken over het ontslag en deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Nadeel voor de werknemer is dat de werknemer zonder tussentijds opzegbeding pas recht heeft op een WW-uitkering nadat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken. De werknemer moet de maanden tot aan de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst financieel zien te overbruggen.

Heeft u nog vragen over de tussentijdse opzegmogelijkheid, neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaten.

Lees ook: Een arbeidsovereenkomst met een werknemer tussentijds opzeggen? Pas op!