Woordenboek

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel niet tussentijds worden beëindigd, tenzij er een beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dat wel tussentijds (en dus voor de overeengekomen einddatum) kan worden opgezegd. Voor een tussentijdse opzegging gelden volgens de wet de ontslagregels.

Werknemer mag wel opzeggen

De werknemer mag daarentegen wel opzeggen zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.