De Corona Noodverordening en horeca

Blog

Schenkeveld Advocaten - coronarules

Nu de maatregelen nog zullen duren tot 28 april 2020 is het verstandig goed naar de Noodverordening te kijken. Eerder schreef ik over de Noodverordening van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. De andere verordeningen bepalen voorshands het zelfde. U bent verplicht de regels uit deze verordening op te volgen. Daarnaast worden vanuit de Rijksoverheid adviezen gegeven waarvan het de bedoeling is dat u ze vrijwillig opvolgt. Desgewenst kunnen op basis van de Noodverordening, de Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s ook bevelen worden gegeven als u die adviezen niet op volgt. Dan is van vrijwilligheid geen sprake meer.

Eet- en drinkgelegenheden, wat zijn dat?

In de Noodverordening staat opgenomen dat het gaat om inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten. Bars en etenszalen in hotels mogen op dit moment dus nog open blijven. Hetzelfde geldt voor bedrijfskantines en besloten kantines die alleen voor bijvoorbeeld leden toegankelijk zijn. Ook geldt het verbod niet voor snackbars indien daar geen zitgelegenheid is. Dit is wel belangrijk op te merken omdat de ervaring leert dat men vaak verder gaat dan er wordt verplicht. Het onderscheid tussen verplichting en vrijwilligheid moet wel helder zijn.

Wanneer verbod op Eet en drinkgelegenheden?

In de Noodverordening staat opgenomen dat het verboden is Eet- en drinkgelegenheden geopend te houden tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van eten of drinken voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie). De duur van het verblijf moet dan zoveel mogelijk beperkt worden. In de praktijk brengen veel getroffen restaurants hun maaltijden nu naar de consument. Dat hoeft dus niet. De consument kan ook ophalen mits hij niet lang hoeft te wachten en de 1,5 meter in acht wordt genomen. Het vooraf doorgeven van het gewenste gerecht per e-mail met daarbij een return e-mail wanneer het opgepikt kan worden en het verzoek de tijd stipt in acht te nemen en direct weer te vertrekken voldoet dus aan de Noodverordening. Door het zelf ophalen door de consument kunnen de kosten uiteraard laag worden gehouden. Neemt u dit mee bij uw beslissingen.

Bedrijfskantines, besloten eet/drink gelegenheden en hotels

Is het als hotelgast  gebruiken van een diner in een besloten restaurant van een hotel een samenkomst? Samenkomsten mogen namelijk niet plaatsvinden, niet worden georganiseerd en daar mag men niet aan deelnemen. Beargumenteerd zou kunnen worden dat het geen samenkomst is als de klanten geen afspraak hebben gemaakt en gewoon binnen lopen om iets te eten of drinken.

Kijkt men meer neutraal naar de bepaling dan is er wel sprake van een samenkomst omdat er mensen bij elkaar komen. Een afspraak is dan niet relevant. Op dit verbod geldt de uitzondering dat bedrijven samenkomsten mogen blijven organiseren indien dit nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden mits de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden van elkaar en er niet meer dan 100 personen aanwezig zijn.

Dus in bedrijfskantines en in hotels dient de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. Indien deze gelegenheden niet als samenkomst worden gezien dan is er sprake van een groep als er meer dan drie personen aanwezig zijn. Dan geldt ook de 1,5 meter regel weer. Zijn er maar twee personen aanwezig dan geldt die regel niet. Op basis van de Noodverordening geldt de 1,5 meter afstand regel niet wanneer het gaat om twee personen tenzij er sprake is van een vrijgestelde samenkomst. Daarvoor geldt de 1,5 meter regel altijd.

1,5 meter regel

Samenvattend: bedrijfs- en besloten kantines en bars/eetgelegenheden mogen open blijven mits de 1,5 meter regel in acht wordt genomen. Bij twee personen geldt een grijs gebied qua afstand. Andere Eet- en drinkgelegenheden mogen niet geopend zijn tenzij zij zich hebben omgevormd tot een afhaal restaurant. Het restaurant mag het eten op laten halen als er alles aan is gedaan de duur van het wachten zo kort mogelijk te maken en de inachtneming van de 1,5 meter regel wordt nageleefd.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze advocaten. Zij helpen u graag verder.