Coronaprotocollen diverse branches: de stand van zaken

Blog

Schenkeveld Advocaten - 1,5meter

De corona-maatregelen zijn vastgelegd in Noodverordeningen die opgesteld zijn door de 25 veiligheidsregio’s. Deze Noodverordeningen, en dus ook de maatregelen, kunnen onderling verschillen, maar in hoofdlijnen bepalen zij hetzelfde. Kern is dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden. Waar dat niet mogelijk is geldt een verbod. Deze maatregelen gelden voor het grootste deel tot 17 mei, op een paar uitzonderingen na.

Wat is er nu verboden?

Op dit moment schrijven de Noodverordeningen van de 25 veiliggheidsregio’s voor dat eet- en drinkgelegenheden, sport (kinderen mogen onder begeleiding sporten vanaf 29 april) en fitnessgelegenheden, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops, speelautomaathallen, inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend moeten zijn gesloten en dat contactberoepen niet mogen worden uitgeoefend.  De huidige maatregelen gelden tot 17 mei 2020, met uitzondering van het verbod op evenementen. Dat verbod geldt tot 1 september 2020. Het kabinet heeft meerdere malen aangegeven stapsgewijs te willen teruggaan naar het “normale” leven. In de tussentijd zal de samenleving echter nog geruime tijd met beperkingen rekening moeten houden. 1,5 meter afstand zal de  norm blijven. De anderhalvemetersamenleving is dan een feit.

Verplicht coronaprotocol opstellen

De schade bij de gesloten en andere getroffen ondernemingen is groot. Op 15 april 2020 kwam Minister Wiebes van Economische Zaken daarom met een plan om de anderhalvemetersamenleving te realiseren voor de inrichtingen en beroepen die nu  “geblokkeerd” zijn. Voordat bedrijven in de betreffende sectoren weer open kunnen, moet de sector een zogenaamd coronaprotocol hebben opgesteld. In dat protocol moet onder andere zijn aangegeven hoe men 1,5 afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen garandeert. Dat protocol moet vervolgens goedgekeurd worden door een beoordelingscommissie. Wie de protocollen zal gaan goed keuren als beoordelingscommissie is nog onduidelijk. Als het protocol is goedgekeurd, betekent dat niet dat de bedrijven direct weer open mogen. Dat bepalen de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Het afschalen van de maatregelen zal stap voor stap plaatsvinden. Naar verwachting zal de verplichting voor coronaprotocollen in de Noodverordeningen worden opgenomen en worden ingevoerd zodra de voorzitters – onder leiding van het kabinet – daarvoor het groene licht geven.

Horeca en bioscopen hebben protocol al ingediend

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters hebben al een protocol (Protocol Verantwoord bioscoop- en filmtheaterbezoek) en aan het ministerie van Economische Zaken voorgelegd. Hierin is onder meer opgenomen dat er minder voorstellingen zijn en dat slechts een kwart van de stoelen in een zaal verkocht wordt. Ook is er uitgewerkt hoe looproutes worden aangegeven en hoe de kaartverkoop plaatsvindt.

Voor de horeca heeft branchevereniging KHN een concept-protocol ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Over de inhoud van dit protocol is op dit moment nog niets bekend.

Mondzorg, opticiens en fysiotherapeuten

Voor de mondzorg, opticiens en fysiotherapeuten (Professionele afweging/klinische redenatie fysiotherapeut tijdens Coronacrisis)  zijn inmiddels ook protocollen gepubliceerd. In deze protocollen is vastgelegd hoe het besmettingsrisico zo laag mogelijk kan blijven bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Zo wordt fysiotherapeuten aangeraden om een mondkapje te dragen en mogen opticiens de bril niet meer bij de klant opzetten. Het protocol voor mondzorg (Leidraad Mondzorg Corona) is goedgekeurd.

Overige branches

In andere branches wordt nog gewerkt aan een protocol. Zowel de brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten (ANBOS) als die voor kappers (ANKO) geven op hun website aan dat zij bezig zijn met de uitwerking van de regels die horen bij de anderhalvemetersamenleving in hun branche. Ook voor het onderwijs wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenshap gewerkt aan protocollen voor als de scholen straks weer open mogen. Daarin worden de resultaten van een onderzoek dat het RIVM nu uitvoert naar de rol van kinderen in de verspreiding van corona meegenomen.

Poppodia en festivals

In sommige sectoren is men minder optimistisch. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals doet een oproep aan het kabinet om voorlopig alle shows te verbieden. Zij zijn van mening dat het vrijwel onmogelijk is om concerten en festivals te organiseren in een samenleving waarin we anderhalve meter afstand moet houden. Een definitief verbod is volgens hun beter dan de onduidelijkheid die er nu heerst.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. In de praktijk blijkt dat de verordeningen en protocollen regels bevatten die op meerder manieren uitgelegd kunnen worden. Heeft u vragen over de protocollen de uitleg daarvan, neem dan contact op met onze advocaten.