Drie maanden huurachterstand niet meer voldoende voor ontbinding huurovereenkomst?

Blog

Schenkeveld Advocaten - huis geld
Een huurachterstand van drie maanden of meer was  – in de meeste gevallen – een tekortkoming om de huurovereenkomst met de huurder gerechtvaardigd te beëindigen. Daar lijkt met het besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening nu een einde aan te zijn gekomen, althans deze ‘vuistregel’ dient ten aanzien van de huur van woonruimte in ieder geval te worden genuanceerd.

Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (BGS)

Vanaf 1 januari 2021 is het besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Als verhuurder van woonruimte, particulier en bedrijfsmatig, bent u  verplicht om huurachterstanden bij de gemeente te melden. Het doel van deze wet is om huisuitzettingen te voorkomen. De gedachte hierachter is dat gemeentes huurders kunnen helpen met de omgang van schulden zodat een huurachterstand kan worden ingelopen.

Huurachterstand niet gemeld?

In principe staat er in het BGS geen sanctie op het niet-melden van een huurachterstand van de huurder. U kunt in principe nog steeds de ontbinding van de huurovereenkomst verzoeken bij de rechtbank. In de praktijk is echter gebleken dat rechters wel degelijk een sanctie verbinden aan het niet melden van een huurachterstand bij de gemeente. Het niet-melden van de huurachterstand heeft bij de rechtbank Amsterdam en de rechtbank Limburg, locatie Roermond geleid tot afwijzing van de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst, mede omdat de verhuurder geen melding had gedaan in de zin van het BGS.

Meer inspanning verwacht van de verhuurder

De vuistregel dat een huurachterstand van drie maanden voldoende is om de huurovereenkomst te ontbinden is bij woonruimte achterhaald. Een verhuurder, zowel particulier als bedrijfsmatig, zal zich meer moeten inspannen, waaronder het melden van een betalingsachterstand bij de desbetreffende gemeente. Verhuurders doen er dus verstandig aan om te voldoen aan de eisen van het BGS en een betalingsachterstand te melden bij de gemeente. Het nalaten daarvan kan een rechter doen besluiten een vordering tot ontbinding en ontruiming af te wijzen.

Vragen over het besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening?

Heeft u vragen over het besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening of ondersteuning nodig met een wanbetalende huurder, neem dan contact op met één van onze specialisten huurrecht.