Wet betaalbare huur

Blog
Schenkeveld Advocaten - to-build-3930593_1280

Op 1 juli 2024 treedt de Wet betaalbare huur in werking. Wat houdt deze wet in, en wat zijn in het kort de gevolgen voor verhuurders?

1. Wet betaalbare huur

De Wet betaalbare huur beoogt ervoor te zorgen dat woningen voor de middeninkomens bereikbaar blijven.[1] Door de woningnood is sprake van hoge huurprijzen, die soms niet in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning die wordt gehuurd.

Bovendien worden te hoge huurprijzen gevraagd voor woningen, in verhouding tot de kwaliteit daarvan. Hierdoor kunnen middeninkomens geen aanspraak maken op woningen die in het middenhuursegment vallen.

Om de positie van de huurders te verbeteren, regelt de Wet betaalbare huur dat op huurwoningen in het middenhuursegment ook het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) van toepassing wordt.

Ook wordt dit woningwaarderingsstelsel dwingend recht voor huurders en verhuurders in het lage en middenhuursegment.

2. Woningwaarderingsstelsel

Deze Wet betaalbare huur is van toepassing op woningen met een aanvangshuurprijs tussen de € 879,66 en € 1.157,95 per maand.

Puntentelling

Deze Wet betaalbare huur geldt voor alle zelfstandige en onzelfstandige woonruimten met een puntentelling van maximaal 186 punten, waarbij deze puntentelling dwingend is.

De verhuurder mag daardoor geen hogere huurprijs (meer) vragen, dan op basis van de puntentelling is voorgeschreven.

De huurders moeten daarnaast worden geïnformeerd door de verhuurder over de puntentelling, en de jaarlijkse huurverhoging wordt gemaximeerd.

Energielabel en verduurzaming

Door het puntensysteem worden verhuurders ertoe aangezet om de woningen te verduurzamen. Een lager energielabel (E, F, of G) leidt tot een puntenaftrek. Daarnaast mag de verhuurder een passende huurverhoging doorvoeren als verduurzaming van de woning plaatsvindt.

3. Gevolgen voor verhuurders 

Toetsing Huurcommissie

Via de Huurprijscheck van de Huurcommissie kan worden berekend wat de puntentelling is van de woning. Zo wordt bekend of  er mogelijk sprake is van een te hoge huurprijs.

 De huurder kan de huurprijs ter toetsing voorleggen aan de Huurcommissie. Is de huurprijs te hoog? Dan kan de Huurcommissie deze verlagen.

Ook kan de huurder die binnen zes maanden na het aangaan van de huurovereenkomst, de huurprijs ter toetsing voorlegt aan de Huurcommissie, in die situatie met terugwerkende kracht een huurverlaging krijgen.

Vergunningplicht

Met deze Wet betaalbare huur kan de gemeenteraad bij verordening voor middenhuurwoningen een vergunningplicht opnemen. Hiervoor is vereist dat sprake is van een schaarste van middenhuurwoningen, en dat die schaarste leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Dit moet door de gemeente dus worden gemotiveerd. In dat geval is voor de verhuur van deze middenhuurwoningen een vergunning nodig van de gemeente. Ook daarmee wordt beoogd ervoor te zorgen dat deze woningen worden gehuurd door middeninkomens.

Meer woningen?

De gedachte achter de Wet betaalbare huur is dat woningen beschikbaar zijn en blijven. Ook verwacht de regering dat de regulering van de huurprijzen zal leiden tot een huurverlaging van gemiddeld € 190,- per jaar.

Doordat de huurprijzen van het middenhuursegment worden gereguleerd via de Wet betaalbare huur, zal het rendement voor de verhuurder gaan dalen.

Of de vrije sectorwoningen daardoor nog duurder worden, omdat die sector niet is gereguleerd, en dus het aanbod van beschikbare woningen meer zal afnemen, dat is nog niet bekend.

Heeft u vragen over deze wet, of over huurovereenkomsten van woonruimte? Neem dan contact met ons op.

[1] Kamerstuk 36496, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).