Wet goed verhuurderschap

Blog
Schenkeveld Advocaten - pexels-ketut-subiyanto-42461962

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap van kracht geworden met als doel om gemeenten de bevoegdheid te geven om op te treden tegen misstanden op de woninghuurmarkt. In deze blog wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze wet.

‘Goed verhuurderschap’

De wet regelt dat een verhuurder of verhuurbemiddelaar dient te handelen in overeenstemming met de regels van goed verhuurderschap. Dit begrip wordt vervolgens gedefinieerd door verschillende gedragingen waar verhuurders of verhuurbemiddelaars zich van moeten onthouden.

Zo mag er geen ongerechtvaardigd onderscheid worden gemaakt tussen verschillende kandidaat-huurders. Om dit te waarborgen dient een verhuurder (of verhuurderbemiddelaar) een heldere en transparante selectieprocedure te hanteren, objectieve selectiecriteria te gebruiken en te communiceren bij het aanbieden van de woonruimte en dient deze aan de afgewezen kandidaat-huurders te motiveren waarom de keuze op de gekozen huurder is gevallen.

Verder dienen verhuurders en bemiddelaars zich te onthouden van iedere vorm van intimidatie, mag er geen waarborgsom (meer) in rekening worden gebracht die hoger is dan maximaal tweemaal de kale huur, dient de huurovereenkomst schriftelijk te worden vastgelegd en dient de huurder schriftelijk van informatie te worden voorzien over zijn rechten en plichten, de termijn en wijze waarop de borg wordt terugbetaald en informatie over het contactpunt waar de huurder terecht kan voor zaken die het gehuurde betreffen.

Arbeidsmigranten

Daarnaast gelden er op grond van de Wet goed verhuurderschap een aantal aanvullende eisen aan de huurovereenkomst wanneer sprake is van verhuur aan arbeidsmigranten. Zo mogen de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst niet meer in één overeenkomst zijn vervat en bovendien moeten de rechten en plichten uit de huurovereenkomst door middel van een informatieblad aan de arbeidsmigrant worden verstrekt in een taal waarvan duidelijk is zodat hij daar duidelijk en helder in kan communiceren. Praktisch houdt dit dus in dat de rechten en plichten uit de huurovereenkomst dienen te worden vertaald naar de moedertaal van de desbetreffende arbeidsmigrant.

Verhuurvergunning

In de wet is eveneens bepaald dat gemeente een verhuurvergunning kan instellen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Daarmee kan de gemeente extra eisen stellen aan verhuurders over onderhoud en de huurprijs van sociale huurwoningen. Een dergelijke verhuurvergunning kan ook ingesteld worden bij verhuur aan arbeidsmigranten, waarin de gemeente eisen kan stellen aan het maximum aantal personen per kamer, hygiëne en voorzieningen voor het bewaren en bereiden van voedsel.

Handhaving

Iedere gemeente moet vanaf 1 januari 2024 een meldpunt hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding vervolgens zelf handhaven, of als dat niet mogelijk is, de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie, waar hij verder kan worden geholpen. Handhaving kan inhouden dat een boete wordt opgelegd.

In de wet is bepaald dat op het overtreden van ‘goed verhuurderschap’ een bestuurlijke boete opleggen van € 16.750,- of wanneer binnen vier jaar na de eerste overtreding er wederom sprake is van een overtreding, een boete van € 67.000,-. In het uiterste geval kan de gemeente zelfs de woning in beheer gaan nemen.

Conclusie

Met het van kracht worden van de Wet goed Verhuurderschap heeft de verhuurder of verhuurbemiddelaar van woonruimte (aanvullende) regels gekregen waaraan zij zich dient te houden. Vanwege de grote consequenties (hoge boetes of het beheer verliezen over het gehuurde) is het van belang dat verhuurder en bemiddelaars zich aan deze regels conformeren en bepaalde zaken goed vastleggen in de huurovereenkomst.

Heeft u vragen over de Wet goed verhuurderschap of wenst u advies over de verhuur van woonruimte, neem dan contact met ons op.