Blogs

“Betaling zodra het schikt…”

22/08/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten
De Raad van Arbitrage heeft onlangs over de volgende zaak moeten oordelen. Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten waarbij aanneemster zich heeft verplicht tot de verbouw van een loods van opdrachtgeefster met zeven bedrijfsunits tegen betaling van € 745.000,= exclusief BTW. In de aannemingsovereenkomst is ...
Lees verder

Gaat een gedetacheerde werknemer mee over bij de overgang van onderneming van het bedrijfsonderdeel waar hij permanent werkzaam is?

20/06/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten
Binnen het Heinekenconcern is al het personeel in dienst van Heineken Beheer B.V. Heineken Beheer B.V. fungeert als centrale werkgeefster en detacheert het personeel bij de diverse dochtermaatschappijen van Heineken. De desbetreffende werknemer was in dienst bij Heineken Beheer B.V., maar was gedetacheerd bij ...
Lees verder