Veranderingen partneralimentatie

Blog

In maart 2017 is er een wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie ingediend bij De Tweede Kamer. Met name ziet dat voorstel op de verkorting van de partneralimentatie. Nu is de wettelijke termijn nog 12 jaar. Partijen kunnen hier overigens nu ook al in overleg van afwijken. En ook nu is het al zo dat rechtbanken wel van deze termijn van 12 jaar afwijken, in het geval er reden is om een kortere termijn vast te stellen. Wat gaat er voor u veranderen?

Wet herziening partneralimentatie

Het wetsvoorstel dat er nu ligt komt in hoofdzaak neer op het volgende:

  1. De termijn van partneralimentatie is maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar;
  2. Als er kinderen zijn van 12 jaar of jonger eindigt de partneralimentatie als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.
  3. De partneralimentatie eindigt ook indien de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  4. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de ontvangende/alimentatiegerechtigde (ex-)echtgenoot een leeftijd heeft van 10 jaar lager dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan eindigt de alimentatie op de datum dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Wat hetzelfde blijft is het volgende:

  1. Als de alimentatiegerechtigde (ex-) echtgenoot gaat samenwonen als ware zij/hij gehuwd met een nieuwe partner, vervalt het recht op partneralimentatie definitief. Wat wel in het voorstel staat is dat de partneralimentatie wettelijk pas vervalt na een periode van zes maanden van samenwoning (dit werd al wel vaak overeengekomen). De echtgenoot die gaat samenwonen (de alimentatiegerechtigde) moet dan wel melding maken van de samenwoning.
  2. Het blijft mogelijk om na vaststelling van alimentatie deze te wijzigen.
  3. Het blijft zo dat de partneralimentatie niet bij huwelijkse voorwaarden -dus op voorhand- kan worden uit gesloten.

Geldende alimentatie

Het nieuwe wetsvoorstel geldt niet voor alimentatieverplichtingen die vóór de datum van inwerkingtreding door de rechtbank zijn vastgesteld of tussen partijen zijn overeengekomen. Ook zal de nieuwe regeling niet van toepassing zijn als vóór de datum van inwerkingtreding een verzoek tot vaststelling of wijziging partneralimentatie is ingediend.

Wanneer gaat deze wet gelden?

Na een lange tijd van stilte, is het wetsvoorstel nu toch weer door de regeringspartijen op de agenda van de Tweede Kamer gezet. De partijen verwachten nu dat dit nieuwe voorstel op brede steun kan rekenen in De Tweede Kamer. Daarna –na goedkeuring- moet dat dan nog door de Eerste kamer voordat het echt een wet wordt. Verwacht wordt dat dat nu wel relatief snel kan gaan. Maar precies hóe snel is op dit moment nog de vraag.  Zodra er nieuws is wordt u via onze site direct op de hoogte gesteld. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.