Blogs

Kennis
Circulair bouwen in de Omgevingswet: een duurzame revolutie?
De Omgevingswet (Ow) is per 1 januari 2024 in werking getreden. De ambitie vanuit de rijksoverheid is dat Nederland circulair is in 2050. Opmerkelijk is dat in de Omgevingswet circulair bouwen niet wordt genoemd. Welke artikelen uit de Omgevingswet zijn bruikbaar voor het circulair bouwen?
Lbv(+)-regeling treedt binnenkort in werking
Op 2 mei 2023 heeft de Europese Commissie de Lbv- en Lbv-plus regelingen goedgekeurd. Naar verwachting treden deze regelingen op of kort na 1 juli 2023 in werking. Heeft u een veehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u erover na om te stoppen met uw bedrijfslocatie(s)? Dan leest u hier wat deze regelingen inhouden en aan welke voorwaarden u moet voldoen.
Stikstof: ‘Wat wel kan’
In het debat voorafgaand aan de recente verkiezingen, wees Caroline Van der Plas in antwoord op de vraag welke oplossingen voor stikstof de BBB ziet, naar het rapport van Remkes, ‘Wat wel kan’. Welke oplossingen voor stikstof staan in dat rapport? U leest het in dit artikel.
Verbod huisvesten arbeidsmigranten in strijd met discriminatieverbod
Gemeenten proberen op verschillende manieren om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten. In dit geval was sprake van een verbod. Het huisvesten van arbeidsmigranten mag echter niet worden uitgesloten, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2023.
Handhaving mogelijk bij kantoren zonder energielabel C?
Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Als dat niet het geval is, mag het pand niet meer gebruikt worden als kantoor. Hoe werkt het met de handhaving van deze regeling?
Mag een eigenaar en exploitant van een WKO-installatie periodieke aansluitingskosten in rekening brengen?
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan een eigenaar/exploitant van twee Warmte Koude Opslag (WKO)-installaties een aanwijzing opgelegd voor ten onrechte in rekening brengen van periodieke aansluitingskosten. De exploitant dreigt hierdoor failliet te gaan. Wat oordeelt de rechtbank?
Het verschil tussen indeplaatsstelling en medepacht
Op grond van het pachtrecht is de pachter verplicht om de gepachte grond persoonlijk te gebruiken. Doet hij dat niet? Dan kan de verpachter de pachtrelatie beëindigen. Als de pachter de werkzaamheden in het bedrijf wil gaan afbouwen en de dagelijkse leiding aan een opvolger wil overdragen, moet de pachtovereenkomst aangepast worden. Afhankelijk van de situatie kan de pachter kiezen voor indeplaatsstelling of medepacht.
Zonder ingebrekestelling schade vergoeden?
Er is een overeenkomst van aanneming gesloten om het dak van een woonboerderij te renoveren. Is een ingebrekestelling nodig voor het toewijzen van de schadevergoeding.
Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel toegelicht; een besluit met harde gevolgen onevenredig of juist niet?
De Grote Kamer van de Afdeling overweegt in de uitspraak van 2 februari 2022 expliciet dat een besluit met harde gevolgen niet perse een onevenredig besluit is. Omgekeerd kan echter een besluit met zachte gevolgen wel onevenredig zijn. Hoe werkt dit precies?
Acties na arrest Hoge Raad over gronduitgifte indien arrest niet wordt gevolgd
Bij gronduitgifte moet naar het oordeel van de Hoge Raad ruimte worden geboden voor mededinging. Wat kan er gebeuren als het arrest niet wordt gevolgd?