Wettelijke indexering alimentatie 2022 is 1,9%

Blog

Betaalt of ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Ieder jaar worden de bedragen van de alimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering voor 2022 is vastgesteld op 1,9%.

Indexering alimentatie is verplicht

De verhoging geldt zowel voor (kinder- en/of partner) alimentatie die in onderling overleg is bepaald, als voor door de rechtbank vastgestelde alimentatie. De wettelijke indexering hoeft niet in een overeenkomst of beschikking van de rechtbank te zijn opgenomen. Deze is wettelijk en u bent u verplicht om deze te betalen. Hebt u met uw ex-partner in een schriftelijke overeenkomst (een convenant of ouderschapsplan) afgesproken dat wordt afgezien van deze wettelijke indexering, dan hoeft de verhoging uiteraard niet te worden betaald.

Waarom indexering alimentatie?

De indexering wordt jaarlijks door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. De hoogte van de indexering wordt bepaald aan de hand van de stijging van de salarissen en inflatie.

Verjaring indexering alimentatie

U bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de verhoging. Mocht er al enkele jaren geen indexering zijn betaald, dan kan deze tot vijf jaar terug worden gevorderd. U moet hier dus wel binnen vijf jaar een beroep doen anders verjaart het recht op inning van achterstallige alimentatie.

Heeft u vragen over de wettelijke indexering of over het incasseren van achterstallige alimentatie of wilt u een alimentatiebedrag laten vaststellen of wijzigen, dan kunt u contact opnemen met Annet Lunshof, onze specialist in familierecht.