Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen

Blog

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot normalisering van de rechtspositie voor ambtenaren. Wat betekent dit?

Ambtenaar krijgt arbeidsovereenkomst

Het wetsvoorstel normalisering houdt in dat de rechtspositie van ambtenaren, behalve die van politie, defensie en de rechterlijke macht, gelijk wordt getrokken met werknemers in de private sector. Ambtenaren gaan voortaan werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent onder meer dat ontslag van ambtenaren voortaan niet meer via de bestuursrechter plaatsvindt, maar via het UWV of de kantonrechter. Arbeidsvoorwaarden zoals salaris, pensioen en verlofdagen blijven onveranderd. Ook het afleggen van een eed en belofte, het integriteitsbeleid en de beperkingen voor ambtenaren van de vrijheid van meningsuiting blijven bestaan. Deze bijzondere rechten en verplichtingen zullen worden vastgelegd in een nieuwe ambtenarenwet voor alle werknemers in dienst van een overheidswerkgever.

Invoering duurt nog even

Minister Plasterk moet de uitwerking van de Wet normalisering gaan regelen in een zogenoemde invoeringswet. De Wet normalisering heeft als gevolg dat er veel wetten en regels zullen moeten worden aangepast. De daadwerkelijke inwerkingtreding van deze Wet normalisering kan dus nog wel even kan duren. Op die manier hebben overheidswerkgevers en organisaties voor overheidspersoneel ook tijd om CAO’s overeen te komen die gelijktijdig met de wet normalisering in werking kunnen treden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze specialisten.