Geldt de Leerplichtwet voor uw kinderen bij verhuizing naar het buitenland?

Blog

U wilt – bijvoorbeeld in verband met werk – met uw minderjarige kinderen (tijdelijk) naar het buitenland verhuizen. Hoe zit het dan eigenlijk met de leerplicht van uw kinderen? Kunt u zomaar verhuizen naar het buitenland?

Leerplichtwet

Schenkeveld Advocaten - School
Op grond van de Leerplichtwet dient u als ouder, ofwel degene die gezag uitoefent over de minderjarige, ervoor te zorgen dat uw minderjarige kind als leerling van een school staat ingeschreven en deze school regelmatig bezoekt. De leerplicht ontstaat op het moment dat het kind 5 jaar wordt en eindigt in het schooljaar waarin het kind 16 is geworden dan wel aan het einde van het twaalfde schooljaar.

Leerplichtwet van toepassing bij verhuizing naar het buitenland?

Het maakt hierbij verschil of u zich wel of niet uitschrijft uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar u woont.

Niet uitschrijven

Als u zich niet uitschrijft, blijft u op papier in Nederland wonen. Wij adviseren u ruim voor uw vertrek contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. U moet namelijk aantonen dat uw kind in het buitenland onderwijs krijgt dat voldoet aan de wettelijke eisen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een combinatie van lokaal onderwijs met moedertaalpakketten.

Wel uitschrijven

De Leerplichtwet is niet langer van toepassing indien u zich met uw kinderen voor de duur van het buitenlandverblijf uitschrijft uit Nederland. In dit geval geldt de wetgeving van het land waar u zich inschrijft.

Overtreding Leerplichtwet

Wel of niet uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kan dus doorslaggevend zijn. In de praktijk merken wij dan ook dat de inspectie er bovenop zit. Hierbij is van belang dat overtreding van de Leerplichtwet in sommige gevallen zelfs een strafbaar feit oplevert. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze specialisten.

Lees ook: Leerplicht, vakantie en verzuim: dit zijn de regels