Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB): wat gaat er veranderen vanaf 2020?

Blog

Update: per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden.

Op 9 april 2018 heeft minister Koolmees de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor een consultatieronde gepubliceerd. In het wetsontwerp worden veranderingen voorgesteld omtrent de transitievergoeding, flexibele arbeid en payrolling.

De belangrijkste voorstellen luiden als volgt:

  • Vanaf de eerste dag van het dienstverband hebben werknemers recht op een transitievergoeding.
  • De zogenaamde ketenbepaling voor contracten voor bepaalde tijd wordt weer verlengd van 24 naar 36 maanden. Dan kunnen er bijvoorbeeld drie contracten worden gesloten in drie jaar voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.
  • Voor wat betreft de ontbinding wordt het mogelijk om ontslaggronden te combineren. Op dit moment is het alleen mogelijk om iemand te ontslaan als sprake is van een redelijke grond zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar handelen etc. In het nieuwe voorstel wordt het mogelijk om ook te ontbinden als deze gronden gedeeltelijk worden ingevuld maar in combinatie volgens een rechter toch voldoende grond zijn voor ontbinding. Daar hangt wel een extra vergoeding aan vast.
  • Verder wordt een compensatieregeling voorgesteld voor MKB-werkgevers bij langdurige arbeidsongeschiktheid en worden de mogelijkheden verlengd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.
  • Met betrekking tot payrolling wordt voorgesteld dat payrollmedewerkers hetzelfde loon gaan verdienen als medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Een uitzondering daarbij is het pensioen.
  • De WW-premie voor vaste krachten gaat omlaag en de WW-premie voor flexibele krachten omhoog zodat vaste krachten goedkoper worden.

Het complete wetsvoorstel is te lezen op de website van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Het is de bedoeling dat na consultatie het wetsvoorstel in de zomer naar de Raad van State wordt gestuurd en vervolgens naar de Tweede Kamer. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrecht advocaten.