Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor medewerkers die worden ontslagen en minimaal twee jaar in dienst zijn bij de onderneming.

Recht op een transitievergoeding?

U heeft recht op een transitievergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent minimaal twee jaar (24 maanden)  in dienst geweest bij uw werkgever.
  • Het ontslag moet op initiatief van de werkgever beëindigd dan wel niet verlengd zijn.

Daarnaast dient u tijdens de beëindiging van de overeenkomst 18 jaar of ouder te zijn en minimaal 12 uur werkzaam te zijn wilt u recht hebben op een transitievergoeding.

Geen recht op een transitievergoeding

Er zijn een aantal situaties denkbaar waarbij u geen recht heeft op een transitievergoeding, bijvoorbeeld als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten of als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voorts is de transitievergoeding niet verschuldigd indien de werkgever failliet is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Hoogte transitievergoeding?

Voor de berekening van de transitievergoeding zijn de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van het bruto maandsalaris van belang. Ook kan uw leeftijd ook een rol spelen bij de berekening van de vergoeding.
De wetgever heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding van €81.000 bruto (per 1 januari 2019). Indien het jaarsalaris hoger is dan €81.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

U heeft recht op een vergoeding van 1/6 maandsalaris per half dienstjaar dat u werkzaam bent geweest bij uw werkgever. Indien u minimaal 10 jaar in dienst bent bij uw werkgever, heeft u recht op een hogere opbouw vanaf het 10e dienstjaar. Vanaf dat moment heeft u recht op een vergoeding van ¼ maandsalaris per half dienstjaar.

Voor werkgevers die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben, geldt een speciale regeling voor het bepalen van de transitievergoeding.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp? > Bekijk onze arbeidsrecht pagina