Wanneer recht op transitievergoeding? (2023)

Vraag

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor medewerkers die worden ontslagen. Per 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd.

Recht op een transitievergoeding?

U heeft recht op een transitievergoeding als:

  • het initiatief voor het beëindigen van het dienstverband of het niet voortzetten van het dienstverband bij de werkgever ligt. Dit geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd, ongeacht de duur.
  • U tijdens de beëindiging van de overeenkomst 18 jaar of ouder bent en minimaal 12 uur werkzaam bent.

Geen recht op een transitievergoeding

Er zijn een aantal situaties denkbaar waarbij u geen recht heeft op een transitievergoeding:

  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.
  • als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • als de werkgever failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Hoogte transitievergoeding?

Voor de berekening van de transitievergoeding zijn de duur van de arbeidsovereenkomst (het aantal dienstjaren) en de hoogte van het bruto maandsalaris van belang. Leeftijd speelt geen rol (meer) bij de berekening van de vergoeding. U krijgt een derde maandsalaris voor elk gewerkt dienstjaar, ongeacht de duur van het dienstverband.
Wel heeft de wetgever een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding van € 89.000 bruto (per 1 januari 2023). Indien het jaarsalaris hoger is dan € 89.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan het bruto jaarsalaris.

Heeft u nog vragen over de transitievergoeding of wilt u uw transitievergoeding laten uitrekenen of laten checken? > Neem direct contact op met onze specialisten arbeidsrecht of lees meer op onze pagina over transitievergoeding

Gerelateerde veel gestelde vragen